Loes Houweling

Onderzoeker

Loes Houweling is onderzoeker bij het lectoraat Jeugd. Zij richt zich vooral op de persoonlijke kant van professionele ontwikkeling van professionals in het brede jeugddomein.

Met jarenlange ervaring als logopedist in het speciaal onderwijs is Loes weer gaan studeren. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een promotieonderzoek naar Opleidingsrelaties (Let’s Dance). Vanuit een ecologisch pedagogisch perspectief opleiden en onderzoeken zit haar in het bloed. Loes is redactielid van Pedagogiek in Praktijk (PiP).

De noodzaak van pedagogische invalshoeken die telkens opnieuw de vraag stellen of we het goede doen voor zowel individuele kinderen, jongeren of gezinnen als voor de samenleving is een belangrijke drijfveer waar niet alleen gericht wordt op preventie of het oplossen van problemen, maar ook bij de gewone opvoeding.

Expertises

  • Narratief onderzoek
  • Participatief onderzoek
  • Leren en ontwikkelen

 


Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?