AI in the human loop

human hand holding a robot
AI in the human loop
Professionals worden steeds vaker ondersteund door AI (Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie). Maar hoe ervaren professionals dat? Welke vorm van ondersteuning versterkt hun professie en wat willen ze vooral niet? In dit project onderzoeken we hoe verschillende rollen voor AI (besluitvormer, adviseur of kennisbron) worden ervaren door aankomend professionals in de preventieve zorg.   

Doel

Krachtige samenwerking professional en AI
Met het project willen we inzicht krijgen in welke invloed verschillende vormen van samenwerking met AI heeft op waarden als autonomie en vertrouwen bij professionals. Deze inzichten willen we vertalen naar vormen van samenwerking waarbij de kracht van zowel professional als AI optimaal tot uiting komt. 

Resultaten

Het beoogde resultaat van het project is een set aan concrete richtlijnen voor het context-afhankelijk ontwerpen van mens-AI samenwerkingen die recht doen aan persoonlijke waarden.  

Looptijd

01 april 2021 - 31 maart 2022

Aanpak

We onderzoeken verschillende rollen van AI door middel van Wizard of Oz experimenten. Hierin voeren studenten paramedische studies een preventieve gezondheidscheck uit met behulp van een gesimuleerd AI algoritme. De resulterende richtlijnen toetsen we in focusgroepen met zorg professionals.

Relevantie voor beroepspraktijk

Het gebruik van AI heeft grote potentie voor de beroepspraktijk. Er zijn echter ook zorgen over de impact van AI op de maatschappij. Met dit project dragen we bij aan een ethisch verantwoorde inzet van AI.  

Betrokken HU-onderzoekers

"Samenwerking tussen professional en AI kan heel krachtig zijn als de waarden van de professional gerespecteerd worden"

Marlies van Steenbergen

Samenwerking met partners

Binnen de HU werken we samen met een project van het Instituut voor Paramedische Studies en met het Instituut voor Media.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam.

Cofinanciering

Dit project wordt uitgevoerd als onderdeel van het programma R-DAISES dat wordt uitgevoerd in het kader van NWA route 25 – verantwoorde waardecreatie met big data en is gefinancierd door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Wil je samenwerken of heb je een vraag?