Dr. Koen van Turnhout is werkzaam als lector Human Experience & Media Design waar hij de gebruikerservaring van slimme, data-gedreven, producten en diensten onderzoekt. Hoe kan machine-intelligentie ingezet worden om digitale producten en diensten fijner en beter te maken?   

Dr. Koen van Turnhout deed zijn promotieonderzoek op de Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van Industrieel Design. Zijn onderzoek ging over interactie van talen binnen verschillende sociale contexten. De laatste jaren werkte hij als docent-onderzoeker binnen hogescholen. Hij is een specialist op het gebied en de benadering van design en onderzoek rond design. 

BInnen het lectoraat Human Experience & Media Design focust Koen zich op  media design. Wat willen we van intelligente producten en diensten? Wat kunnen datagedreven diensten doen voor de eindgebruiker? Dit zijn belangrijke vragen, waar momenteel nog niet veel antwoorden op zijn.

Expertises:

  • User Experience
  • Design research
  • Machine Learning