Naar een integrale benadering voor mensen met dementie en hun naasten

Dame die in de deuropening een andere vrouw uitzwaait
Dementie komt steeds vaker voor en heeft grote invloed op het dagelijks leven van alle betrokkenen. Wat is voor mensen met dementie en hun naasten belangrijk? En welke rol kunnen professionals vanuit het gezondheids- en sociaal domein hierin vervullen? 

Doel

Dit promotieonderzoek richt zich op de onderbouwing van handelen en ontwikkeling van werkwijzen van professionals die thuiswonende mensen met dementie en hun naasten begeleiden.

Resultaten

Looptijd

01 februari 2021 - 31 januari 2025

Aanpak

In een scoping review kijken we naar wat bekend is over het dagelijks leven vanuit het perspectief van mensen met dementie zelf. Dit gaan we verrijken met een veldstudie onder mensen met dementie en hun naasten. In een praktijkanalyse kijken we naar de huidige werkwijze en ontwikkelrichtingen vanuit professionals in het gezondheids- en sociaal domein. Vervolgens ontwerpen we een integrale werkwijze, die zal worden uitgevoerd en geëvalueerd in ontwikkelwerkplaatsen. 

"Het onderzoek richt zich op inclusie van mensen met dementie en het verbeteren van hun participatie. Dit past bij de waardeori├źntatie van de bachelor opleiding Social Work."

Relevantie voor de beroepspraktijk

Door de ontwikkeling van een integrale benadering wordt domeinoverstijgend samengewerkt aan een belangrijke opgave op het snijvlak van gezondheid en welzijn. De resultaten van dit onderzoek zijn direct toepasbaar voor de beroepspraktijk en worden vertaald naar het onderwijs.  

Betrokken HU-onderzoekers

 • Jacoba Huizenga
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning, Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen
 • Jean-Pierre Wilken
  • Lector
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Nienke Bleijenberg | lector | lectoraat Chronisch Zieken
  Nienke Bleijenberg
  • Lector
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen

Samenwerking

Samenwerkingspartners binnen het onderzoek zijn: Academische Werkplaats Sociaal Werk en Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo en Universiteit van Tilburg

Samenwerkingspartners uit het werkveld zijn: ZorgspectrumAlzheimer Nederland afdeling LekstroomSWOMTympaan de BaatCareyn, Rijnhoven, Netwerk Dementie Lekstroom en Netwerk Dementie West Utrecht.

Samenwerking met het onderwijs vindt plaats in het interprofessioneel leernetwerk dementie. Hierin werken studenten van gezondheids- en sociale opleidingen samen met praktijkpartners en onderzoek aan vraagstukken over dementie. Daarnaast worden regelmatig open webinars georganiseerd. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jacoba Huizenga

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning, Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen