Naar een integrale benadering voor mensen met dementie en hun naasten

Dame die in de deuropening een andere vrouw uitzwaait

Dementie komt steeds vaker voor en heeft groot effect op de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Bij mensen met dementie is het een bijzondere opgave om de regie zo lang en zoveel mogelijk intact te laten. Casemanagers dementie hebben in de ondersteuning hierbij een sleutelrol.

Doel

Het promotieonderzoek richt zich op de onderbouwing van handelen en ontwikkeling van werkwijzen van casemanagers dementie die mensen met dementie en hun naasten begeleiden. In het bijzonder wordt onderzocht wat aangrijpingspunten zijn vanuit een sociale benadering.

Resultaten

 • Praktijkanalyse met good practices en verbeterpunten 
 • Nederlandse validering van een set uitkomstmaten 
 • Evidence informed bouwstenen voor een integrale werkwijze voor casemanagers dementie

Looptijd

01 februari 2021 - 31 januari 2025

Aanpak

Een praktijkanalyse wordt gedaan van de werkwijze van casemanagers dementie. Daarnaast geeft literatuurstudie bouwstenen voor een integrale benadering. De Engelse lijst met wat mensen met dementie belangrijk vinden wordt gevalideerd. Vervolgens wordt een integrale werkwijze ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd in ontwikkelwerkplaatsen.

"Het onderzoek richt zich op inclusie van mensen met dementie en het verbeteren van hun participatie. Dit past bij de waardeori├źntatie van de bachelor opleiding Social Work."

Relevantie voor de beroepspraktijk

Er is met name onderzoek gedaan vanuit het gezondheidsdomein, terwijl er ook aangrijpingspunten liggen in onderzoek naar een sociale benadering. Door de ontwikkeling van een integrale benadering wordt domeinoverstijgend samengewerkt aan belangrijke opgave op het snijvlak van gezondheid en welzijn. De resultaten van dit onderzoek zijn direct toepasbaar voor de beroepspraktijk en worden vertaald naar het onderwijs.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Jacoba Huizinga| onderzoeker| Participatie, Zorg en Ondersteuning
  Jacoba Huizenga
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning, Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen
 • Jean Pierre Wilken | Lector | Participatie Zorg en Ondersteuning
  Jean-Pierre Wilken
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Nienke Bleijenberg | lector | lectoraat Chronisch Zieken
  Nienke Bleijenberg
  • Lector
  • Lectoraten: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen

Samenwerking

Het onderzoek vindt plaats binnen het interprofessioneel leernetwerk dementie. Hierin werken studenten samen met praktijkpartners en onderzoek aan vraagstukken over dementie. Samenwerkingspartners: Universiteit van Tilburgexterne linkZorgspectrumexterne linkCareynexterne linkRijnhovenexterne link , Netwerk Dementie Lekstroom en Netwerk Dementie West Utrecht. 

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jacoba Huizinga| onderzoeker| Participatie, Zorg en Ondersteuning

Jacoba Huizenga

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning, Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen