Steunend Relationeel Handelen

Voorkant van het praktijkboek werken in verbinding, steunend relationeel handelen

Steunend Relationeel Handelen is een basismethodiek die gebruikt wordt in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang, de gehandicaptenzorg en de verpleeghuiszorg. Het is gebaseerd op de principes van relationele zorg. Vanuit het lectoraat doen wij onderzoek naar en ontwikkelen we nieuwe toepassingen. Zo onderbouwen we de methodiek met praktijkonderzoek en inzichten uit de literatuur. Op deze wijze blijft de benadering up-to-date.

Doel

Het doel is om toepassingen van de methodiek te onderzoeken en deze (door) te ontwikkelen of te verfijnen.

Resultaten

Steunend Relationeel Handelen wordt door tienduizenden professionals toegepast. Met ons onderzoek en publicaties ondersteunen we deze professionals en daarmee de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Looptijd

14 december 2023 - 14 december 2025

"De crux van SRH is dat je als hulpverlener echt het contact aangaat met mensen"

Tom van den Boom
Docent

Impact voor het onderwijs

Steunend Relationeel Handelen is een onderdeel van de bacheloropleiding Sociaal Werk.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de opleidingen bij Hogeschool Utrecht en de RINO Groep die bij en nascholing verzorgd in Nederland en België. Daarnaast werken we in internationaal verband samen met de CARe Academy. Van hieruit worden trainingen verzorgd in het buitenland.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jean-Pierre Wilken

  • Lector
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning