Inclusief samenwerken rond mensen met een verstandelijke beperking

Verschillen in positie, status en communicatievaardigheden kunnen goede samenwerking in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in de weg staan. Hoe kan een gelijkwaardige samenwerking tot stand komen in de driehoek van cliënten, professionals en belangrijke mensen uit het netwerk van de cliënt? 

Doel

Het project beoogt de communicatie en samenwerking tussen naasten, cliënten met een verstandelijke beperking en hun ondersteuners te verbeteren. 

Relevantie en impact

Het project ontwikkelt concrete methoden en hulpmiddelen die bijdragen aan dialoog, gedeelde besluitvorming en de vormgeving van persoonlijke toekomstplannen en ondersteuningsplannen. Deze kennis kan zowel in het onderwijs als de beroepspraktijk gebruikt worden.

(Beoogde) resultaten

  • Een set van dialogische communicatie- en overlegvormen passend bij de principes van transdisciplinaire samenwerking, om zo de kwaliteit van de zorgrelaties te verbeteren. Hierbij wordt ook gekeken naar ICT-applicaties die hierbij ondersteunend kunnen zijn.
  • Het verfijnen van de methodiek van Steunend Relationeel Handelen en de methode van persoonlijke toekomst- en ondersteuningsplanning zodat deze gebruikt kan worden als een middel voor co-creatie van zorg en ondersteuning, gericht op kwaliteit van (samen)leven.
  • Een training die implementatie van beide producten in onderwijs en praktijk ondersteunt.

"Cliënten en familieleden hebben veel ervaringskennis. Deze kennis wordt vaak onvoldoende benut in de zorg."

Looptijd

15 december 2020 - 15 juni 2023

Aanpak

In 2021 en 2022 zal in twee zogenaamde ontwikkelwerkplaatsen (in Utrecht/Baarn en in Amsterdam) gewerkt worden aan het ontwerpen en uitproberen van werkvormen die bijdragen aan goede communicatie en samenwerking. Een ontwikkelwerkplaats bestaat uit 10-15 mensen, die samen alle actoren en perspectieven vertegenwoordigen.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Naast onderstaande partners werken we samen met de LFB- STERKplaats op de HU, waarin studenten met een verstandelijke beperking een opleiding tot ervaringsdeskundige volgen. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Sascha van Gijzel | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Sascha van Gijzel

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning