GezondMeNu: Citizen Science en leefstijlinterventies

Yoga

GezondMeNu is een initiatief van bewonersorganisaties, kennisorganisaties en tal van maatschappelijke partners, om radicaal vanuit bewonersperspectief te kijken ‘wat werkt’ als het gaat om activiteiten die goed zijn voor de gezondheid en welzijn van bewoners. Bij GezondMeNu staat ‘waarderen’ centraal, door de gebruikers van een (informele) leefstijlactiviteit: simpel, uitnodigend en enthousiasmerend.

Doel

GezondMeNu is een tweejarig experimenteel ontwikkelproject in het kader van het ZonMw-programma Citizen Science and Health om te komen tot een breed gedragen open community voor het waarderen van informele leefstijlinitiatieven op basis van de persoonlijke ervaringen van en door bewoners in wijken, dorpen en buurten. Zij worden onder meer bereikt via online én ‘real life’ buurt- en wijkplatforms, in beheer van bewonersorganisaties, met name in de initiële fase aangesloten bij de coöperatie Gebiedonline, en eventueel daarbij ondersteund door professionals.   

Resultaten

GezondMeNu gaat met de betrokken bewonersorganisaties aan de slag met het ontwerpen van een ‘waarderingsmodel’ voor leefstijlactiviteiten. GezondMeNu wil de waarde van deze leefstijlactiviteiten zichtbaar maken, voor bewonersinitiatieven, maar ook voor professionals en gemeenten. En dat doet GezondMeNu vanuit het perspectief van bewoners, de deelnemers zélf. Daarnaast wil GezondMeNu een gemeenschap vormen, waar de activiteiten online én in het echt van elkaar kunnen leren. Zo wil GezondMeNu z’n steentje bijdragen aan een gezonde samenleving, sociaal, lichamelijk en mentaal. 

Looptijd

01 mei 2022 - 01 mei 2024

Aanpak

Betrokken HU-onderzoekers

Consortiumpartners

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Saskia te Velde Onderzoeker

Saskia te Velde

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg