Inclusiegericht werken vanuit de verstandelijke gehandicaptenzorg

tekeningen kleur

Op een waardige manier deelnemen aan en deel zijn van het maatschappelijk leven is niet altijd even makkelijk als je een beperking hebt. Het onderzoek van Jeroen Knevel is erop gericht bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen die belemmeringen ervaren. Zijn onderzoek doet hij samen met de praktijk en laat hij in allerlei creatieve en speelse vormen terugkomen in het onderwijs. 

Doel

Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de theorie en praktijk van sociale inclusie bij mensen met een verstandelijke beperking. We willen de kennis vergroten die sociaal werkers in de VG-sector nodig hebben om de inclusie van personen met een verstandelijke beperking te bevorderen.

Podcast Lessen uit #HUonderzoek

Looptijd

01 maart 2018 - 01 april 2024

Aanpak

Enkele vragen die centraal staan in dit onderzoek zijn: Hoe kan sociaal werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg begrepen worden vanuit het perspectief van inclusie en mensenrechten? Inclusiegericht werken: hoe doe je dat in de praktijk? Wat doe je dan? Wat doe je dan niet? En waarom dan wel of niet?

Antwoorden op deze vragen proberen we te vinden door middel van een actieonderzoek. Daarvoor hebben we drie ontwikkelwerkplaatsen ingericht: Amsterdam Noord, Amersfoort Vathorst, Wageningen. 

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jeroen Knevel

  • Promovendus
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning