Inclusiegericht werken vanuit de verstandelijke gehandicaptenzorg

tekeningen kleur

Op een waardige manier deelnemen aan en deel zijn van het maatschappelijk leven is niet altijd even makkelijk als je een beperking hebt. Het onderzoek van Jeroen Knevel is erop gericht bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen die belemmeringen ervaren. Zijn onderzoek doet hij samen met de praktijk en laat hij in allerlei creatieve en speelse vormen terugkomen in het onderwijs. 

Doel

Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan kennis over theorie en praktijk van sociale inclusie bij mensen met een verstandelijke beperking. We willen we de kennis vergroten die sociaal werkers in de VG-sector nodig hebben om de inclusie van personen met een verstandelijke beperking te bevorderen.

Resultaten

Proefschrift op basis van artikelen. Verder artikelen, hoofdstukken, lezingen, workshops en cursussen. Bijvoorbeeld:
Knevel, J. & Wilken J.P. (2019). Sociale inclusie. In J.P. Wilken & D. den Hollander (Eds.), Handboek Steunend Relationeel Handelen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Knevel, J. (2019). Inclusiegericht sociaal werk. Workshop op Landelijk congres Zoek ‘t uit! Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar. Utrecht. 31 januari 2019.
Knevel, J. (2019). Over inclusie. Presentatie Amersfoort’ bij Samenwerkend Netwerk (Indebuurt033). 4 april 2019.
Knevel, J. (2019). Over inclusie. Lezing MEE Rotterdam, 27 juni 2019.
Knevel, J. (2018). Module 2: Inclusief project. Minor Gehandicaptenzorg: inclusiegericht samenwerken met jeugd en volwassenen met een verstandelijke beperking. Utrecht: 3 september 2018 - 31 januari 2019. Inclusiegericht werken en inclusief samenwerken staat centraal in deze module.
Knevel, J. (sinds 2017). Sociaal werk en mensenrechten. College 2e jaars opleiding Sociaal Werk, wekplaats Sociale Rechtvaardigheid. Utrecht.
Knevel, J. (sinds 2017). (On)rechtvaardigheid en (on)gelijkwaardigheid. Colleges 2e jaars voltijd- en deeltijdopleiding Sociaal Werk, wekplaats Sociale Rechtvaardigheid. Utrecht.

Podcast Lessen uit #HUonderzoek

Looptijd

01 maart 2018 - 01 maart 2022

Aanpak

Enkele vragen die centraal staan in dit onderzoek:

Hoe kan sociaal werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg begrepen worden vanuit het perspectief van inclusie en mensenrechten?

En enkele kleinere vragen zoals:

 • Inclusiegericht werken: hoe doe je dat in de praktijk? Wat doe je dan? Wat doe je dan niet? En waarom dan wel of niet?
 • Wat voor effect(en) heeft inclusiegericht werken voor:
  Mensen met een verstandelijke beperking?
  Professionals die werken vanuit de VGZ (begeleiders, coaches, participatiecoaches)
  En waaraan merk je dat er effect is?

Verschillende vormen van dataverzameling worden ingezet.

 1. Literatuurstudie;
 2. Vier ontwikkelwerkplaatsen in Amsterdam Noord, Amersfoort Vathorst, Wageningen en Utrecht;
 3. Interviews;
 4. Inclusief karakter;
 5. Afstudeerkring. Dit houdt in:
  • Er wordt samen gewerkt aan een sociaal vraagstuk. In dit geval ‘inclusie’ in relatie tot mensen met een verstandelijke beperking.
  • Er is sprake van een netwerkstructuur van praktijkorganisaties, lectoraten, docent-onderzoekers die zich verbinden aan het vraagstuk.
  • Er is sprake van een langlopende kennisagenda.
  • Er is sprake van jaarlijkse opdrachten voor studenten die daar op kunnen ‘solliciteren’.
   Studenten kunnen mailen met jeroen.knevel@hu.nl.
  • Er kan sprake zijn van taakgroepen van studenten die opdrachten uitwerken; elke student voert een deelaspect van de opdracht (individuele toetsing) uit.

 

De ontwikkelwerkplaats is een plek waar data worden verzameld en waar nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld. Allerlei activiteiten ondersteunen dat proces.

 • Er worden gesprekken gevoerd. En discussies. Bijvoorbeeld over de persoonlijke betekenis van inclusie.
 • Er worden ervaringen gedeeld en verzameld, en uiteindelijk geclusterd.
 • Er worden pitches gegeven.
 • Er worden doelen geformuleerd door deelnemers van de ontwikkelwerkplaats. Er worden factoren benoemd die werken en die niet werken in het inclusiegericht werken.
 • Er wordt een analyse gemaakt van alle verzamelde ervaringen.

 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Jean Pierre Wilken | Lector | Participatie Zorg en Ondersteuning
  Jean-Pierre Wilken
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Jeroen Knevel
  • Promovendus
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Els Overkamp | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning
  Els Overkamp
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Mirjam Gademan | Docent, begeleidingskundige, onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning
  Mirjam Gademan
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning

Samenwerking met kennispartners

 • Amsta-Karaad
 • Philadelphia
 • MEE
 • ’s Heerenloo
 • Leger des Heils
 • Cordaan
 • Abrona
 • Amerpoort
 • Humanitas DMH

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jeroen Knevel

 • Promovendus
 • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning