Dr. Cyrille Krul is sinds 2007 lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry bij Hogeschool Utrecht. Zij heeft een co-lectoraat met Dr. Raymond Pieters. Sinds mei 2017 is Cyrille naast lector ook directeur van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven.

Cyrille studeerde Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht. Daarbij specialiseerde ze zich in de genetische toxicologie. In 2001 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde. Ruim 15 jaar werkte zij in diverse functies bij TNO. Cyrille heeft ruime ervaring met business development en het leiden van innovatie programma’s in publiek - private samenwerkingen.

"Mensen verbinden en (jonge) professionals inspireren om een relevante bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkelingen in de samenleving"

Cyrille is internationaal gecertificeerd toxicoloog en gespecialiseerd in methoden die het gebruik van proefdieren in het biomedische en veiligheidsonderzoek op termijn overbodig maken. Ze is vice-voorzitter van de ZonMW-commissie Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) en neemt regelmatig deel aan internationale expert groups op dit gebied.

Expertises

  • Toxicologie: Veiligheid stoffen
  • Transitie proefdiervrije innovaties
  • Gezondheid en duurzaam leven

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Cyrille Krul

  • Lector
  • Lectoraat: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry