Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Cyrille Krul

Lector

Dr. Cyrille Krul is sinds 2007 lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry bij Hogeschool Utrecht. Zij heeft een co-lectoraat met Dr. Raymond Pieters. Sinds mei 2017 is Cyrille naast lector ook directeur van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven.

Cyrille studeerde Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht. Daarbij specialiseerde ze zich in de genetische toxicologie. In 2001 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde. Ruim 15 jaar werkte zij in diverse functies bij TNO. Cyrille heeft ruime ervaring met business development en het leiden van innovatie programma’s in publiek - private samenwerkingen.

"Mensen verbinden en (jonge) professionals inspireren om een relevante bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkelingen in de samenleving"

Cyrille is internationaal gecertificeerd toxicoloog en gespecialiseerd in methoden die het gebruik van proefdieren in het biomedische en veiligheidsonderzoek op termijn overbodig maken. Ze is vice-voorzitter van de ZonMW-commissie Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) en neemt regelmatig deel aan internationale expert groups op dit gebied.

Expertises

  • Toxicologie: Veiligheid stoffen
  • Transitie proefdiervrije innovaties
  • Gezondheid en duurzaam leven

Publicaties


Projecten

In de media

Podcast ILAB – In Utrecht staat een lab voor innovatie

In deze eerste aflevering van de podcast van New Scientist en Hogeschool Utrecht vertellen Cyrille Krul en Patrick Cramers over het fysieke laboratorium, ILAB 3.0. Daar kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen innovaties testen. Studenten van de HU werken ook daaraan mee in het lab. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Luister de podcast
Cyrille Krul en Marc Teunis

Podcast – Alternatieven voor dierproeven

Honderd miljoen. Zó veel dierproeven worden er naar schatting wereldwijd gedaan per jaar. Bij de HU werken we aan alternatieven voor dierproeven: met menselijke mini-orgaantjes en computermodellen. Hoe werken deze alternatieven precies en is dit de toekomst? Daarover vertellen Cyrille Krul en Marc Teunis in de tweede podcastaflevering van New Scientist en Hogeschool Utrecht.

Luister de podcast

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Cyrille Krul

  • Lector
  • Lectoraat: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry