Voorspellen van toxiciteit door middel van kunstmatige intelligentie

Handen met pipet en reageerbuis

In het ONTOX-project ontwikkelen we een algemene strategie voor het inzetten van kunstmatige intelligentie (AI) om te voorspellen of en in welke mate chemische stoffen giftig zijn voor mensen. Nieuwe voorspellende algoritmes maken gebruik van big data om een betrouwbare inschatting te geven of een bepaalde stof een gevaar vormt voor de gezondheid.

Doel

De visie van het ONTOX-consortium is om een functionele en betrouwbare oplossing te creëren voor het inschatten van gezondheidseffecten van chemische verbindingen zonder gebruik te maken van proefdieren, in lijn met de principes van toxiciteitsonderzoek in de 21ste eeuw en ‘next generation’ risico-inschatting.

Resultaten

ONTOX ontwikkelt een algemene strategie om tot innovatieve ‘new approach methodologies’ (NAM) te komen: nieuwe methodes om voorspellingen te doen over de giftigheid van stoffen voor het menselijk organisme bij herhaalde toediening. Daarnaast dient bepaald te worden op welke manier en in welke mate mensen worden blootgesteld aan de stof. Door deze gegevens te combineren, kan een risico-inschatting worden gemaakt van het effect van de stof op de menselijk gezondheid. Deze strategie kan worden toegepast voor alle soorten chemicaliën en elk type toxiciteitseffect.

Het ONTOX-project zal ingrijpende effecten hebben op verschillende niveaus. In het bijzonder zal het de leidende positie van Europa verder verstevigen op het gebied van ontwikkeling, exploitatie, regulering en toepassing van proefdiervrije methodes voor het vaststellen van gezondheidseffecten van stoffen.

Looptijd

01 mei 2021 - 01 mei 2026

Aanpak

De focus ligt op zes specifieke benaderingsmethoden gericht op nadelige effecten in de lever, nieren en het ontwikkelende brein als gevolg van verschillende chemicaliën, waaronder medicijnen, cosmetica, biociden en additieven en ingrediënten van voedsel.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Marc Teunis | Associate Lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry
  Marc Teunis
  • Associate lector
  • Lectoraat: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry
 • Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
  Cyrille Krul
  • Lector
  • Lectoraat: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry
 • Raymond Pieters | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
  Raymond Pieters
  • Lector
  • Lectoraat: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry
 • Marie Corradi | Onderzoeker | Lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
  Marie Corradi
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry

Samenwerking met kennispartners

Het consortium bestaat uit een groot aantal kennisinstellingen en bedrijven uit heel Europa. Een volledig overzicht staat op de website van het ONTOX-project.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd vanuit het Horizon 2020-programma van de Europese Unie, nummer 963845.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marc Teunis | Associate Lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry

Marc Teunis

 • Associate lector
 • Lectoraat: Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry