Het Utrecht Science Park InnovatieLab Life Sciences & Chemistry levert een bijdrage aan innovatie. Samen met het bedrijfsleven (startups, mkb en grote bedrijven), verenigingen en stichtingen en kennisinstellingen voeren we toegepast onderzoek uit.

Het iLab stelt laboratoriumfaciliteiten, mensen en apparatuur beschikbaar en zet studenten en onderzoekers in voor het uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten. In het iLab werken bedrijven (veelal starters) en kennispartners samen aan de ontwikkeling van innovatieve testmethoden en analyses.

Expertise

De medewerkers van het iLab van de HU hebben uitgebreide ervaring met geavanceerde weefselkweek-technieken, immunochemische technieken, en het analyseren van aanwezigheid van stoffen in complexe matrices. iLab maakt onderdeel uit van het nationaal netwerk van iLabs, ondersteund vanuit de Topsector Chemie en LSH.

Utrecht Science Park InnovatieLab Life Sciences & Chemistry is gehuisvest bij Hogeschool Utrecht (onderzoeksgroep Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry).

Bezoekadres

Heidelberglaan 7, 3584CS, Utrecht

Wil je samenwerken of heb je een vraag?