Stan van Ginkel | onderzoeker | Intelligent Data Systems

Stan van Ginkel

Onderzoeker

Dr. Stan van Ginkel is als docent en onderzoeker verbonden aan het Instituut Archimedes en het Lectoraat Intelligent Data Systems van de Hogeschool Utrecht. Voorheen werkte hij bij de Universiteit Utrecht en de Wageningen UR.

Hij doet onderzoek naar het ontwerpen van leeromgevingen gericht op mondeling presenteren in het hoger onderwijs. Lopende onderzoeken richten zich op de impact van virtuele leeromgevingen op de ontwikkeling van academische en communicatieve vaardigheden.

De opbrengsten uit deze onderzoeken worden gebruikt om virtuele omgevingen te optimaliseren en vervolgens te implementeren binnen diverse domeinen van het hoger onderwijs. In nieuwe onderzoeksprojecten wordt gekeken naar de meerwaarde van innovatieve technologieën voor leerprocessen in de onderwijs- en zorgsector.

Expertises

  • Ontwerp van leeromgevingen
  • Virtual Reality
  • Honoursonderwijs

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Stan van Ginkel | onderzoeker | Intelligent Data Systems

Stan van Ginkel

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren