Koen Smit | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Koen Smit

Onderzoeker
Koen Smit is in 2018 gepromoveerd aan de Open Universiteit met als onderwerp Business Rules Management. Koen vervult sinds begin 2019 de rol van onderzoekstrekker van de onderzoeksgroep Digitaal Innoveren voor Publieke Organisaties (DIPO) binnen het lectoraat BDI en is daarnaast hogeschoolhoofddocent en MT-lid bij het Instituut ICT van de HU.

Expertises

  • Business Rules Management/Decision Management
  • Decision Mining
  • Digital Twin Technology
  • Digitale Toegankelijkheid
  • Honoursprogramma

 


Publicaties


Projecten

Nieuws

Uitleg met smart devices en robot

Promotie Koen Smit: Kennis over BRM onvoldoende gedeeld

Organisaties gebruiken uniforme bedrijfsregels om ontwikkelingen - zoals veranderingen in diensten, producten of proposities - in goede banen te leiden. Voor het definiëren en onderhouden van die bedrijfsregels wordt gebruik gemaakt van Business Rules Management.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Koen Smit | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Koen Smit

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren