Digital Education Lab: een ontmoetingsplaats waarin studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld kennismaken met digitale technologieën en digitale didactiek. Zij kunnen zichzelf verder professionaliseren en leren van elkaar.

Bij het Digital Education Lab kun je kennismaken met digitale innovaties en digitale didactiek en leer je over digitale geletterdheid in het onderwijs, zoals ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid. Ook kun je onderzoek doen naar de impact van digitale innovaties en didactiek op leerprocessen van studenten.

Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn onvoldoende in staat om veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale technologie. Digitale geletterdheid krijgt daarom steeds meer aandacht in het basis- en voortgezet onderwijs en wordt in de eerste jaren opgenomen als centraal onderdeel in het landelijke curriculum.

Studenten zullen hierin moeten worden opgeleid, zodat zij binnen stagescholen én toekomstige docenten een bijdrage kunnen leveren om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren binnen een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats innemen.

Bezoekadres

Padualaan 97, 7e verdieping, ruimte 7.095

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Edith Peeters

  • Projectleider Digitale Geletterdheid