Het Digital Twins Lab (DTL) werd in 2020 gezamenlijk opgericht door de Provincie Utrecht en de HU. In het lab wordt samen met studenten onderzocht hoe de Provincie Utrecht Digital Twin-technologie kan inzetten om besluitvorming rondom gebiedsontwikkeling duurzaam, effectief en efficiënt vorm te geven.

Overheidsinstanties experimenteren in toenemende mate met het gebruik van Digital Twin-techologie. Daarom is het belangrijk dat we de kennis over het gebruik van deze technologie zo goed mogelijk delen met elkaar, zodat we zo min mogelijk 'het wiel opnieuw hoeven uit te vinden'. Verder is belangrijk dat men de Digital Twin-technologie laagdrempelig kan inzetten in de besluitvorming, dat datasets en Digital Twin-oplossingen kunnen worden uitgewisseld en dat deze Digital Twin-technologie ethisch verantwoord wordt ingezet. Deze onderwerpen krijgen aandacht in het Digital Twins lab.

Met studenten- en onderzoeksprojecten wordt gekeken naar echte vraagstukken, zoals de nieuwe omgevingswet. Hoe kunnen de effecten aan de hand van data en regels inzichtelijk gemaakt worden voor de maatschappij, burgers en bestuurders? Het lab heeft als doel om op een methodische wijze kennis rondom Digital Twin-technologie te verrijken en in te zetten om meer bewustzijn te genereren onder docenten, onderzoekers, studenten en de beroepspraktijk. De onderzoeksprojecten uit het lab resulteren niet zelden in wetenschappelijke artikelen, presentaties en trainingen en nieuwe opdrachten.

Met een netwerk van HU-medewerkers die in onderwijs en onderzoek met Digital Twin-technologie bezig zijn, wordt er gekeken naar een diversiteit aan disciplines. Denk aan artificial intelligence vanuit het Instituut ICT, gebouwde omgeving vanuit het Instituut voor Design & Engineering en communicatie en multimedia design vanuit het Instituut voor Media. Samen vinden ze oplossingen voor problemen die spelen rond het verantwoord ontwerpen en implementeren van Digital Twin-technologie in de maatschappij. Met die missie geven we invulling aan de HU-expertisegebieden Samen Digitaal en Samen Duurzaam.

Bezoekadres

Heidelberglaan 15, 3584 CH  Utrecht

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Koen Smit | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Koen Smit

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren