Digital twins zijn aan de orde van de dag. Maar wat betekent het precies en hoe kunnen ze ethisch verantwoord worden ingezet? Hoe kunnen digitale ontwikkelingen, zoals blockchain en big data, gebruikt worden voor digital twins? Deze onderwerpen krijgen aandacht in het Digital Twins lab.

Digital twins worden gemaakt om inzicht te krijgen in het effect van ontwikkelingen en innovaties op omgeving, mens en maatschappij – zonder dat deze impact meteen ‘echt’ is. Het lab werkt in samenwerking met Provincie Utrecht aan slimme opbouw en inzet van digital twins.

Met studenten- en onderzoeksprojecten wordt gekeken naar echte vraagstukken, zoals de nieuwe omgevingswet. Hoe kunnen de effecten aan de hand van data en regels inzichtelijk gemaakt worden voor de maatschappij en de burgers? En, hoe kunnen hyperledger-technologieën met digital twins worden geïntegreerd? Het lab heeft als doel om op een methodische wijze kennis rondom digital twins te verrijken en in te zetten om meer bewustzijn te genereren onder docenten, onderzoekers, studenten en de beroepspraktijk.

Verantwoorde data-  en AI-toepassingen

Big data en digital twins spelen een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Maar kan je er goed mee omgaan? Het gebruik van data- en AI-toepassingen wordt steeds zichtbaarder. Zo gaat bijvoorbeeld een accountant in de toekomst geen cijfers meer controleren, maar checkt hij of een algoritme klopt. En als marketeer zoek je tegenwoordig op social media wat het imago van je organisatie is. Ook wordt het steeds gebruikelijker dat mensen zelf dingen meten, bijvoorbeeld met stappentellers en voedingsapps.

Via projecten op hogescholen wordt nog weinig aandacht gegeven aan big data. Maar wat betekent big data voor de beroepen waarvoor ze studenten opleiden? Het is belangrijk dat docenten en studenten daar kritisch over nadenken. Hoe kan big data ethisch ingezet worden? Wat zijn mogelijke gevolgen van het gebruik?

Met een netwerk van HU-medewerkers die in onderwijs en onderzoek met big data bezig zijn, wordt er gekeken naar een diversiteit aan disciplines. Denk aan artificial intelligence vanuit ICT, people analytics vanuit HRM, marketing analytics vanuit Marketing & Commerce. Samen vinden ze oplossingen voor problemen die spelen rond big data.

Blockchain-toepassingen

Het World Economic Forum noemt blockchain een van de zeven technologieën met de potentie om de wereld te veranderen. Toch zijn écht werkende blockchaintoepassingen en een goede visualisatie daarbij nog schaars.

De Blockchain-activiteiten van Hogeschool Utrecht binnen het Digital Twin Lab hebben geleid tot een methode om succesvolle blockchains te ontwerpen en te implementeren, toegespitst op de gebieden: Health, Supply Chain en Fintech. De HU levert met haar Blockchain-activiteiten een bijdrage aan inclusieve ecosystemen, toepassingen die mensen ondersteunen: 'the future of inclusive services'!

Bezoekadres

Heidelberglaan 15, 3584 CH  Utrecht

Heb je een vraag of wil je samenwerken?