Wil jij kinderen en jongeren graag helpen het beste uit zichzelf te halen? En vind je het leuk om vakinhoudelijke kennis over te brengen en iets bij te dragen aan de maatschappij? Dan is een baan als leraar op een basisschool, middelbare school of mbo misschien wel iets voor jou.

Je lesbevoegdheid halen

Als jij erover denkt om de overstap te maken naar een baan in het onderwijs, dan ben je bij Hogeschool Utrecht aan het juiste adres. Want om aan de slag te mogen als leraar, moet je eerst je lesbevoegdheid halen.

Onze verschillende deeltijd lerarenopleidingen helpen jou daarbij. We snappen dat je er niet op zit te wachten om nog vier jaar te studeren. Dat hoeft ook niet! Als zij-instromer haal je in maximaal twee jaar tijd je lesbevoegdheid. Het grote voordeel: je staat vanaf dag één voor de klas en combineert dit met je opleiding. Bij de HU kun je je opleiding zo indelen, dat deze is afgestemd op jouw ervaringen, achtergrond en persoonlijke situatie.

Met je diploma kun jij straks lesgeven in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het mbo.

Welke opleiding(sroute) past bij jou?

Wij bieden verschillende opleidingen die kunnen leiden naar een lesbevoegdheid, afhankelijk van jouw voorkeur en afgestemd op jouw kennis, ervaring en vooropleiding. Met onze keuzehulp zie je snel welk traject het beste past bij jou.

Keuzehulp Onderwijsaanbod

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding

Wil je een bevoegdheid halen voor het voorgezet onderwijs / mbo of voor het basisonderwijs?

Wil je een bevoegdheid voor voorgezet onderwijs / mbo halen of voor het basisonderwijs?

Heb je een afgeronde hbo of wo-opleiding?

Heb je een mbo niveau 4-diploma?

Heb je een mbo niveau 4-diploma?

Heb je havo of vwo afgerond op de middelbare school?

Heb je een havo- of vwo-diploma?

Wil je een onderwijs bevoegdheid halen voor het basisonderwijs of vo en/of mbo?

Wat voor onderwijsbevoegdheid wil je halen?

Waarvoor wil je een bevoegdheid halen?

Werk je in het mbo?

Heb je werkervaring in het onderwijs?

Heb je zicht op een baan in het onderwijs, of werk je al in het onderwijs?

Heb je een pabo-diploma?

Werk je al in het eerstegraads gebied?

Wil je een bevoegdheid techniek?

Werk je in het voorgezet onderwijs?

Werk je in het vmbo?

Vertoont deze vooropleiding vakverwantschap met: Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie, techniek, zorg & welzijn, omgangskunde?

Heb je 3 jaar technische werkervaring?

Heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring op je vakgebied?

Wil je een bevoegdheid techniek?

Wil je een lesbevoegdheid halen voor het vmbo basis-kader onderbouw (of vso)?

Werk je in het mbo?

Heb je werkervaring in het onderwijs?

Werk je in het voortgezet onderwijs?

Wil je een tweedegraads lesbevoegdheid halen?

Werk je in het voortgezet onderwijs, of verwacht je daar binnenkort te gaan werken?

Ben je of verwacht je binnenkort werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs?

Verwacht je binnenkort werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs?

Werk je in het mbo?

Heb je een lesbevoegdheid (pabo-diploma, tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid)?

Ben je werkzaam in het mbo?

Heb je werkervaring in het voortgezet onderwijs?

Ben je geïnteresseerd in een eenjarige voltijd opleiding?

Heb je werkervaring in het voorgezet onderwijs?

Wil je een lesbevoegdheid halen alleen voor mbo?

Ben je geïnteresseerd in een eenjarige voltijdopleiding?

Wil je een lesbevoegdheid halen in het tweedegraads gebied?

Leraar Basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding. Je wordt direct toegelaten tot de opleiding. Na je aanmelding heb je een persoonlijk gesprek met een leerteambegeleider. Je bespreekt dan je wensen, motivatie, ambities en ervaringen. Deze worden dan gekoppeld aan de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden die de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) je biedt. Omdat je al in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma, heb je mogelijkheden om tijdens de opleiding te versnellen.

Via de 21+ toelatingstoets kun je toegang krijgen tot de deeltijd lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht.
Flexibele deeltijdopleiding leraar primair onderwijs (pabo). Heb je havo of mbo? Dan moet je voldoen aan kenniseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Als je havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie of NLT voldoe je aan de toelatingseisen. Als je voor een of meer van deze vakken geen examen hebt gedaan, moet je een toelatingstoets afleggen voor dat vakgebied.

Heb je een mbo-vooropleiding (niveau 4), dan maak je alle drie de toelatingstoetsen. Bekijk alle informatie over de kennistoetsen.

Geen diploma, maar wel 21 jaar of ouder? Dan kun je de 21+ toets maken.
Via de 21+-toets kun je toegang krijgen tot de flexibele deeltijdopleiding leraar primair onderwijs (pabo). Voor meer informatie over de 21+-toets, zie deze pagina.

Lerarenopleiding deeltijd

Je kunt bij ons de reguliere lerarenopleiding in deeltijd volgen eventueel met generieke vrijstellingen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de intakecoördinator van de desbetreffende opleiding.

Bekijk het aanbod deeltijd lerarenopleidingen op deze pagina.

Leraar Basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding. Als je een vwo-, hbo- of wo-diploma hebt, word je direct toegelaten. Heb je een havo- of mbo-diploma? Dan moet je voldoen aan kenniseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Na je aanmelding heb je een persoonlijk gesprek met een leerteambegeleider. Je bespreekt dan je wensen, motivatie, ambities en ervaringen. Deze worden dan gekoppeld aan de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden die de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) je biedt.

Deeltijd lerarenopleiding met validering

Je kunt een deeltijd lerarenopleiding volgen, waarbij je eventueel in aanmerking komt voor het valideringsproces. Denk je in aanmerking te komen voor het valideringsproces, neem dan contact op met opleidingsadvies.ia@hu.nl of 088 481 00 89.

Zij-instroom in het Beroep Leraar PO. Je komt in aanmerking voor het geschiktheidsonderzoek wanneer je je hbo- of wo-opleiding hebt afgerond. Daarnaast toetsen we kandidaten op voldoende maatschappelijke en beroepsgerichte ervaring.
Neem contact op met één van onze adviseurs bij Bureau Assessment & Validering (BA&V) voor een persoonlijk advies. Wij zijn bereikbaar via opleidingsadvies.ia@hu.nl of 088 481 00 89.

Master lerarenopleiding eerstegraads

Volg één van onze eerstegraads deeltijd masteropleidingen. Je kunt direct contact opnemen met de masteropleiding die je wil volgen.
Zij-instroom tweedegraads bevoegdheid Leraar Techniek. Mogelijk kom je in aanmerking voor het verkorte traject op maat: zij-instroom tweedegraads bevoegdheid voor de opleiding Leraar Techniek.

Traject

Het assessment (geschiktheidsonderzoek) bestaat uit:

 • Maken van een portfolio
 • Criterium Gericht Interview
 • Praktijkopdracht
 • Formatieve kennistoets
 • Rapportage
 • Opleidingsprogramma op maat

Studieduur en -belasting

Maximale opleidingsduur: 2 jaar. Studiebelasting hangt af van het persoonlijke opleidingstraject

Resultaat

Tweedegraads lesbevoegdheid.

Heb je vragen? Neem dan contact op met BA&V (Bureau Assessment & Validering) via assessmentbureau.fe@hu.nl.

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Je komt in aanmerking voor het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG). Heb je een mbo4 vooropleiding dan dient de hbo capaciteitstest succesvol behaald te zijn.

Traject

Samen met andere docenten van beroepsgerichte vakken in het mbo volg je een speciaal opleidingstraject gericht op het behalen van het PDG.

Studieduur en -belasting

1,5 jaar - 1680 uur studiebelasting, waarvan de helft leren op de werkplek. Een aanstelling van 0,4 fte is een vereiste.

Resultaat

PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift)
Lesgeven in het mbo

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via ca@hu.nl.

Lees meer over PDG voor docenten in het mbo.

Verkort traject bevoegdheid groepsleerkracht pabo-vmbo

Je komt in aanmerking voor het verkort traject bevoegdheid groepsleerkracht pabo-vmbo.

Zij-instroom tweedegraads bevoegdheid. Je komt mogelijk in aanmerking voor het verkorte traject zij-instroom tweedegraads bevoegdheid. Stuur een cv met je onderwijservaring naar een van onze adviseurs bij Bureau Assessment en Validering (BA&V).

Traject

Het assessment (geschiktheidsonderzoek) bestaat uit:

 • Maken van een portfolio
 • Criterium Gericht Interview
 • Praktijkopdracht
 • Formatieve kennistoets
 • Rapportage
 • Opleidingsprogramma op maat

Studieduur en -belasting

Maximale opleidingsduur: 2 jaar. Studiebelasting hangt af van het persoonlijke opleidingstraject. Voor de zij-instroom is een aanstelling van minimaal 0,4 fte een vereiste.

Resultaat

Tweedegraads lesbevoegdheid.

Heb je vragen? Neem dan contact op met BA&V (Bureau Assessment & Validering) via assessmentbureau.fe@hu.nl.

Lees meer over zij-instroom tweedegraads bevoegdheid.

Waar ben je naar op zoek? Onze adviseurs bij Bureau Assessment & Validering zoeken graag een passende traject bij je vraag. Neem contact op met assessmentbureau.fe@hu.nl.

Kopopleiding Leraar Tweedegraads

Je komt in aanmerking voor de kopopleiding leraar tweedegraads.

Traject

Je volgt een specifiek opleidingstraject samen met andere studenten van de kopopleiding.

Studieduur en -belasting

1 jaar - 60 ECTS credits (1680 uur studiebelasting)

Resultaat

Tweedegraads lesbevoegdheid/hbo bachelordiploma
Lesgeven in het betreffende vak in vmbo, mbo en onderbouw havo en vwo.
Zij-instroom (ongesubsideerd). Neem voor meer informatie contact op met Bureau Assessment & Validering.

Leraar basisonderwijs

Droom je ervan om juf of meester te worden op een basisschool? En heb je een hbo- of wo-diploma? Dan zijn er twee manieren om versneld je bevoegdheid te halen: het zij-instroomtraject of de deeltijdpabo.

Zij-instroom pabo

Tijdens het tweejarige zij-instroomtraject combineer je werken met leren. Je staat vanaf dag één voor de klas op de basisschool waar je een baan hebt. Per week ben je 2 tot 4 dagen aan het werk en ga je zelf 1 dag naar school. Goed om te weten: voordat je met de opleiding kunt starten doe je een geschiktheidsonderzoek. Blijk je geschikt om direct voor de klas te staan én in twee jaar tijd je lesbevoegdheid te halen? Dan mag je aan het zij-instroomtraject beginnen.

Flexibele deeltijdpabo

Wil je niet direct voor de klas staan, maar eerst stage lopen op verschillende basisscholen? Dan is de flexibele deeltijdpabo iets voor jou. Als stagiair ontdek je welk type school je het meest aanspreekt.

Of wil je de opleiding tot juf of meester combineren met je (huidige) baan en privéleven? Ook dan is de flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs iets voor jou. Je bepaalt namelijk zelf je studietempo, zodat deze aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

Leraar voortgezet onderwijs

Word jij enthousiast van het idee dat je lesgeeft in het vak waar jouw hart ligt? Bijvoorbeeld geschiedenis, wiskunde of een taal. Dan is het voortgezet onderwijs iets voor jou! Als je docent wilt worden in het voortgezet onderwijs heb je twee opties: je haalt je tweedegraads of eerstegraads lesbevoegdheid.

Tweedegraads lesbevoegdheid

Met de tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo en op vmbo en mbo.

Nóg sneller je tweedegraads bevoegdheid halen?

Als zij-instromer haal je in maximaal twee jaar tijd je lesbevoegdheid. Sta jij liever vandaag dan morgen als bevoegd docent voor de klas? Er zijn uitzonderingen waarmee je nóg sneller je tweedegraads lesbevoegdheid haalt.

Heb je al een pabo-diploma? En wil je lesgeven in de onderbouw van vmbo basis en kader? Dan kun je in zes maanden je lesbevoegdheid halen.

Lees meer over de Bevoegdheid Groepsleerkracht voor Pabo-gediplomeerden.

Sta je al voor de klas op een mbo-school, maar heb je nog geen lesbevoegdheid? Dat kan als je kennis en werkervaring aansluiten op een specifiek vak, bijvoorbeeld techniek. Met de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) leer je hoe je studenten lesgeeft en begeleidt.

Lees meer over PDG voor docenten in het mbo.

Ben jij (recent) afgestudeerd aan een hbo- of wo-bacheloropleiding en sluit jouw opleiding aan op een schoolvak? Bijvoorbeeld aardrijkskunde, Nederlands of economie. Dan kom je in aanmerking voor de kopopleiding Leraar Tweedegraads, waarmee je in 1 jaar tijd je lesbevoegdheid haalt.

Lees meer over de kopopleiding.

Eerstegraads lesbevoegdheid

Ben je leraar tweedegraads en wil je ook lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo en op het hbo? Met de eerstegraads masters van Hogeschool Utrecht haal je niet alleen je bevoegdheid, maar verdiep je je ook verder in je schoolvak én leer je initiatief nemen op jouw school voor onderwijsvernieuwing.

Open avond

Behoefte aan meer informatie of persoonlijk studieadvies? Bezoek de open avond pagina voor de meest actuele informatie.

Veelgestelde vragen

De allereerste stap is ontdekken op wat voor school je wilt werken. Een basisschool of een middelbare school? Of misschien ligt je passie wel bij het mbo? Deze keuze begint met de vraag: welke leeftijdscategorie spreekt je aan? Lesgeven aan kleuters van 4 jaar is natuurlijk heel anders dan pubers van 16 jaar. Neem bijvoorbeeld eens contact op met een school bij jou in de buurt. Of praat met bekenden die in het onderwijs werken. Door te vragen of je een keer achterin de klas mag meekijken ontdek je vanzelf of de school/klas bij je past. Dan proef je pas écht de sfeer van het onderwijs! 

Zij-instroom betekent dat je via een ander beroep kunt instromen in het onderwijs. Heb je al een hbo- of wo-diploma? Dan kun je als zij-instromer in twee jaar tijd je lesbevoegdheid halen. Het grote voordeel: je combineert de opleiding met werken. Als zij-instromer sta je namelijk vanaf de eerste dag betaald voor de klas. Daarnaast volg je één dag in de week lessen aan de HU.

Niet iedereen komt in aanmerking voor de zij-instroom. Er zijn twee belangrijke factoren om aan het traject te beginnen: je hebt een aanstelling bij een school én je hebt het geschiktheidsonderzoek afgelegd. Blijkt uit het onderzoek dat je geschikt bent om vanaf dag één voor de klas te staan? Dan mag je starten met de opleiding.

Een belangrijk verschil is dat je als zij-instromer direct zelfstandig en betaald voor de klas staat op de school waar je een aanstelling hebt. Je werkt 2 tot 4 dagen in de week en krijgt daarnaast één dag les. Tijdens de verkorte deeltijdopleiding kijk je eerst mee met lessen en loop je op verschillende scholen stage. Je krijgt één dag per week les en loopt één dag stage. Hierdoor is de deeltijdopleiding goed te combineren met je (huidige) baan en privéleven. Een ander verschil: via het zij-instroomtraject behaal je in 2 jaar tijd je lesbevoegdheid. De verkorte deeltijdopleiding duurt 2,5 jaar en hierna heb je een bachelordiploma op zak.

Direct contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Leraar basisonderwijs

Aliye Sahin

Leraar voortgezet onderwijs en mbo

Bureau Assessment & Validering / Voorlichting, Intake & Advies

Leraar Nederlandse Gebarentaal