Samen Gezond

Buitenspel

Op een Utrechts AZC komen studenten en kinderen wekelijks samen. In de buitenlucht helpen de studenten de kinderen op een speelse manier om zich te ontwikkelen, op gebied van hun gezondheid en welzijn. 

Voor de studenten is het project een belangrijke ervaring. "Ik had een negatief beeld van mensen in een AZC, door wat ik in de media heb gelezen. Maar het zijn eigenlijk heel gewone mensen," zegt een student. "En de kinderen vinden het superleuk dat we activiteiten met hen doen."

elkaar leren kennen

"Je krijgt een band en dan kun je makkelijker voorlichting geven."

gewone mensen

Studenten leren niet alleen werken met mensen uit verschillende culturen, maar ook met andere studenten die worden opgeleid voor beroepen in de gezondheidszorg of de welzijnssector. "Studenten Logopedie zien bijvoorbeeld dat studenten Social Work vanuit een veel bredere kijk het gesprek aangaan. Ze stellen andere vragen en krijgen daardoor ook andere informatie. Studenten Social Work leren weer om ook oog te hebben voor de mondgezondheid."

preventie op een speelse manier

"Hoe gaan skateboarden en tandenpoetsen samen?"

zorg- en welzijnstudenten leren van elkaar

Door samen te werken kun je meer voor mensen betekenen, aldus Froukje Smits. "Stel: je bent fysiotherapeut en je cliënt heeft klachten omdat hij niet kan sporten. Dat sporten lukt niet vanwege geldgebrek, dan is het goed dat je weet dat je hem kunt doorverwijzen naar een welzijnswerker. Om te werken aan goede gezondheid en welzijn voor iedereen, is het belangrijk dat er samengewerkt wordt vanuit bewezen effectieve aanpakken die welzijn en gezondheid bevorderen. Daarom leiden we toekomstige professionals op met een brede blik op gezondheid en welzijn. De HU doet dat niet alleen op het AZC, maar ook in andere omgevingen zoals buurtcentra, bibliotheken, verzorgingshuizen en ziekenhuizen, binnen het HU-programma Gezond & Wel." 

complexe vraagstukken oplossen

"Alle disciplines hebben we in huis."

Ook samenwerken aan preventie in gezondheid en welzijn?

Student leert kind poetsen

Onderwijs, onderzoek en praktijk komen samen