Toelating

Ben je enthousiast over de opleiding Vaktherapie? Bekijk hieronder de toelatingseisen om te zien of je met de opleiding kunt beginnen.

Instroomeisen Vaktherapie

Je kunt de opleiding Vaktherapie aan Hogeschool Utrecht volgen als je een mbo-opleiding (niveau 4) afgerond hebt.

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Met een afgeronde havo- of vwo-opleiding kun je aan de bachelor Vaktherapie beginnen. Het maakt niet uit welk profiel je hebt.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het 21+ toelatingsonderzoek haalt. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink en meld je meteen aan voor het onderzoek.

Het is voor de opleiding Vaktherapie deeltijd een voorwaarde dat je werkt in een voor jouw studie relevante functie in het sociaal domein, waarbij je met behulp van je kunstvorm mensen helpt (weer) regie over hun leven te krijgen. Dit betekent dat je in jaar één voor minimaal 8 uur per week over een relevante praktijkplek beschikt. Dit mag ook in de vorm van een stage of vrijwilligerswerk. Vanaf jaar twee is het noodzakelijk dat je minimaal 16 uur per week over een relevante praktijkplek beschikt. Je moet uiterlijk per 15 augustus aantonen dat je per 1 september een relevante praktijkplek hebt.

Aan deze praktijkplek worden praktijkplekeisen gesteld die je hieronder kan lezen. Twijfel je of je werk relevant is of heb je andere vragen over de criteria? Neem dan contact op via selectiect@hu.nl.

Aan de praktijkplek worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • De eerstejaarsstudent werkt tenminste 8 uur per week op een voor de studie relevante functie in het sociaal domein, een ouderejaars student tenminste 16 uur per week.
 • De student is werkzaam bij een instelling in de sociaal agogische sector waarbinnen creatieve activiteiten kunnen worden aangeboden door de student met agogische dan wel ontwikkelingsgerichte doelen aan cliënten of doelgroepen.
 • De student moet begeleidend kunnen leren werken: gericht op het creëren van ontspanning, het handhaven van evenwicht, het verminderen van beperkingen of het bevorderen van ontwikkeling.
 • Er mag door de studenten geen therapie worden gegeven in de zin van behandelen.
 • De praktijkplek is bereid en in staat samen met de student een takenpakket samen te stellen waarin de student zich kan ontwikkelen in het begeleiden, ondersteunen of helpen ontwikkelen van cliënten of doelgroepen.
 • De praktijkplek is bereid en in staat de student gelegenheid te geven zich te ontwikkelen in het voorbereiden, begeleiden en evalueren van creatieve activiteiten.
 • Op de praktijkplek moet de student opdrachten kunnen uitvoeren die geformuleerd staan in de onderwijsprogramma’s of de toetsing. De praktijkbegeleider kan daarbij worden gevraagd om feedback en/of fiattering.
 • De praktijkplek bestaat minimaal één jaar en het voortbestaan is ten minste gegarandeerd voor de duur van de praktijktijd.
 • Van de praktijkbegeleider wordt gevraagd minimaal een keer per maand begeleidingsgesprekken met de student te voeren waarin inhoudelijke feedback wordt gegeven.
 • Van de praktijkbegeleider wordt twee keer per jaar gevraagd een adviesbeoordelingsformulier in te vullen.
 • De lesdagen van het eerste jaar zijn woensdag en donderdag; de student is dan niet beschikbaar voor de praktijk.

Selectieprocedure bij Vaktherapie

Voor toelating tot de opleiding Vaktherapie ben je verplicht deel te nemen aan een selectiebijeenkomst. Doel hiervan is om te testen of je beschikt over voldoende competenties in jouw kunstvorm om de studie te volgen. Word je tijdens deze selectie afgewezen, dan kan je helaas niet starten met de opleiding.

Je bereidt je voor op deze selectiebijeenkomst met twee thuisopdrachten:

 • Het schrijven van een brief, waarin je aangeeft wat je tot nu toe gedaan hebt met je kunstvorm. Je beschrijft hoe je jezelf en het werken met je kunstvorm ziet binnen de context van de hulpverlening.
 • Het voorbereiden van kunstvormopdrachten die tijdens de selectiebijeenkomst gepresenteerd worden.

Vanaf januari starten deze selectiebijeenkomsten. Heb je vragen over de selectieprocedure? Mail deze dan naar selectie@hu.nl. Voor de selectiebijeenkomst meld je je rechtstreeks aan bij de opleiding. Het programma van de bijeenkomst neemt 1 dagdeel in beslag.

De selectiebijeenkomst vindt plaats in een groep van maximaal 12 kandidaten. De kandidaat studeert van tevoren een monoloog in die tijdens de bijeenkomst gepresenteerd wordt. Vervolgens worden er improvisatie opdrachten gegeven, zowel individueel als in groepsverband.

De kandidaat moet voldoende affiniteit met drama hebben. Hij kan aangeven wat dit voor rol in zijn leven speelt. De kandidaat kan mondeling reflecteren op zijn eigen spel (kan motieven, handelingen en gevoelens beschrijven en kan daar een oordeel over formuleren) en de kandidaat toont aan dat hij de volgende basisvaardigheden bezit en daarmee kan variëren:

 • stem
 • mimiek
 • houding en beweging
 • ruimtegebruik

Hij kan niet alleen de ingestudeerde tekst uitbeelden, maar kan zich ook inleven, kan variatie in zijn spel aanbrengen, heeft aandacht besteed aan de voorbereiding, kan samenwerken, luisteren, omgaan met kritiek, kan zich laten verrassen door anderen en durft daarop in te spelen (improviseren). De kandidaat kan zowel in als buiten het spel communiceren met anderen, kan een mening geven over het spel van anderen, gaat respectvol met anderen om en gaat zorgvuldig met het materiaal om. De kandidaat kan laten zien dat hij plezier heeft in drama.

Aanmelden selectiebijeenkomst Drama

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden voor de selectiebijeenkomst en lever je motivatiebrief aan per mail.

Let op: De aanmelding is pas geldig na ontvangst van een motivatiebrief.

Voor de selectiebijeenkomst vragen wij je mee te nemen: 5 werkstukken ‘platte vlak’ en 5 werkstukken ‘ruimtelijk’, voor zover mogelijk, anders foto’s van de betreffende werkstukken. Het werk mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

De selectiebijeenkomst omvat het bespreken van het meegebrachte werk, uitvoeren van een samenwerkingsopdracht en een oriënterend gesprek over de verwachtingen m.b.t. beroep en opleiding. Aandachtspunten bij het beoordelen tijdens de presentaties van het beeldend werk, individueel of in groepsverband, zijn:

 • variatie op het gebied van materiaalkeuze en materiaalgebruik
 • variatie m.b.t. plattevlak techniek (2D) en ruimtelijk werk (3D)
 • variatie in thema- en onderwerpkeuze

Er wordt van je verwacht dat je zowel figuratief als experimenteel en improviserend kunt vormgeven.
De selectie vindt plaats in een groep van maximaal 10 aspirant-studenten.
Het resultaat van de toelatingstest wordt binnen twee weken schriftelijk meegedeeld. Een aspirant-student mag maximaal twee keer per jaar aan de selectie meedoen, mits dit gebeurt op de geplande selectiedata. Heb je de selectie niet gehaald, dan kun je niet met de opleiding beginnen.

Aanmelden selectiebijeenkomst Beeldend

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden voor de selectiebijeenkomst en lever je motivatiebrief aan per mail.

Let op: De aanmelding is pas geldig na ontvangst van een motivatiebrief.

De selectiebijeenkomst vindt plaats in een groep van maximaal 7 aspirant-studenten en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een eigen muzikale presentatie, waarin je zowel moet spelen als zingen;
 • een muzikaliteittest, waarin het muzikale voorstellingvermogen en de kennis van het notenschrift wordt onderzocht aan de hand van melodische (met de stem) en ritmische opdrachten met slagwerk
 • het groepswerk, waarin het vermogen tot muzikaal samenspel, muzikaal experimenteren en daarop reflecteren wordt onderzocht.

Er wordt onderzocht of je voldoende affiniteit hebt met improvisatie (daarvoor is het niet per se nodig dat je er al ervaring mee hebt). Tenslotte wordt er ook onderzocht in hoeverre je in staat bent om op basaal niveau een begeleidingsinstrument te bespelen (piano, gitaar, harp, accordeon) en een eenvoudig kinderlied kunt begeleiden.

Aanmelden selectiebijeenkomst Muziek

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden voor de selectiebijeenkomst en lever je motivatiebrief aan per mail.

Let op: De aanmelding is pas geldig na ontvangst van een motivatiebrief.

Voor meer informatie kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar selectiect@hu.nl of te bellen met 088 - 481 21 77.

Aanmelden Selectiebijeenkomst

Vul onderstaand aanmeldformulier in om je aan te melden voor de selectiebijeenkomst en lever je motivatiebrief aan per mail via onderstaande button.

Let op: De aanmelding is pas geldig na ontvangst van een motivatiebrief.

Heb je nog vragen?