De opleiding

Er is veel aandacht voor de kunstvorm van je keuze. Je verbreedt je repertoire en je leert hoe je muziek, beeldende vorming of drama kunt inzetten als vaktherapeut. Daarnaast is er veel aandacht voor je eigen ontwikkeling, ondernemerschap en onderzoek.

Vaktherapie (Creatieve Therapie), tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Vaktherapie

Tijdens het eerste jaar ontdek je het brede sociale werkveld. Je volgt hoorcolleges, bijvoorbeeld over ontwikkelingspsychologie. Bij de werkcolleges werk je met je studiegenoten aan een casus, of plan je een activiteit. Daarnaast is er het hele jaar door veel aandacht voor je kunstvak. Je gaat ontdekken hoe je drama, muziek of beeldende vorming kunt gebruiken om mensen te helpen door tenminste 8 uur per week in de praktijk te werken.

De vakken van jaar 1

In het 2e jaar werk je 16 uur in de praktijk, waarbinnen je 8 uur vaktherapie geeft. Daarnaast leer je over verschillende psychologische stromingen en creatief-therapeutische werkwijzen. Ook beleid en wet- en regelgeving komt aan bod. Je ontwikkelt je verder in gesprekstechnieken en gaat je kunstvak methodisch inzetten, vanuit theorie onderbouwd.
De vakken van jaar 2

In jaar 3 verdiep je je verder in vaktheorieën en therapievormen. Je werkt 16 uur in de praktijk, waarvan je 8 uur vaktherapie geeft. Met docenten, medestudenten en praktijkbegeleiders bespreek je steeds wat je doet en waarom. Door hun feedback leer je kritisch naar jezelf en je handelen te kijken.
De vakken van jaar 3

In de eerste helft van jaar 4 werk je 16 uur in de praktijk. Daarna richt je je op je afstudeeropdracht. Dat bestaat uit een praktijkgericht onderzoek, een eindpresentatie over je kunstdiscipline, en een essay. Hierin geef je je visie op het beroep en op je kunstdiscipline. Je presenteert je afstudeeropdracht op de studentenconferentie voor een publiek dat je deels zelf uitnodigt.
De vakken van jaar 4

De Vaktherapie docenten

Diane Kelderman

Diane Kelderman, MEd

Hogeschooldocent Vaktherapie drama

Diane Kelderman is opgeleid als dramatherapeut en pedagoog en werkte 18 jaar in de ambulante Jeugdzorg. Hier heeft zij ervaren dat aansluiten bij de cliënt de basis is van het vaktherapeutisch werken.

Als docent en studieloopbaanbegeleider vindt zij het belangrijk om te doen waar ze ook als therapeut voor staat: nieuwsgierig en empathisch aansluiten bij de mogelijkheden van studenten.
Diane is betrokken bij de onderwijsontwikkeling binnen de opleiding Vaktherapie en is naast haar werk als docent werkzaam als beeldend kunstenaar.

Gemmy Willemars

Gemmy Willemars, MAth, SRAth

Hogeschooldocent Vaktherapie beeldend / Beeldend Therapeut / Onderzoeker

Gemmy  heeft 30 jaar ervaring als beeldend therapeut in de forensische psychiatrie en de verslavingszorg. Haar missie is om studenten op te leiden tot vakbekwame beeldend therapeuten. Ze gebruikt daarbij graag haar opgedane praktijkervaringen. Haar expertise in het docententeam richt zich op de Onderzoekslijn en het voorbereiden van studenten op hun Praktijkgericht Onderzoek.

Gerben Roefs

Gerben Roefs, MMTh

Hogeschooldocent Vaktherapie muziek / Muziektherapeut

Gerben heeft als muziektherapeut 9 jaar ervaring in de forensische psychiatrie en is recent overgestapt naar het werkveld van de ouderenzorg. Kenmerkend voor Gerben is dat hij nieuwsgierig en leergierig is. Hij vindt het belangrijk dat studenten hun eigen passie ontdekken en zich van daaruit tot autonome en authentieke muziektherapeuten ontwikkelen. Binnen het docententeam zit hij in de ToetsExpertCommissie.

Hanneke Oostveen

Hanneke Oostveen

Hogeschooldocent Vaktherapie drama

Opgeleid tot vaktherapeut drama, docent drama, studieloopbaan begeleider en supervisor. Hanneke is werkzaam geweest in het Speciaal onderwijs als dramatherapeut en reeds jarenlang werkzaam binnen opleiding Vaktherapie als docent, studieloopbaanbegeleider en supervisor, tevens coördineert zij het Praktijkleren.

Huub Notermans

Drs. Huub Notermans

Huub is opgeleid als dramadocent, bewegingsexpressie therapeut en gezondheidswetenschapper: Mental Health Science. Als vaktherapeut heeft hij ervaring in de acute psychiatrie, verslavingszorg en met mensen met somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Met deze ervaring kan hij de lessen psychopathologie verhelderen en verlevendigen. Huub is nauw betrokken bij de onderwijs ontwikkeling van de afdeling en zit in de curriculum commissie.

Karel Goossens

Karel Goossens

Hogeschooldocent Vaktherapie muziek

Karel heeft een aantal jaren muziekwetenschappen gestudeerd en heeft vervolgens aan het conservatorium van Utrecht piano gestudeerd. Daarnaast is hij opgeleid tot docent muziek 1e graads.
Binnen de opleiding vaktherapie muziek verzorgt hij alle muzieklessen. Bij zijn werk als docent staat het contact maken via muzikale middelen centraal. Hierbij zijn muzikale kennis en vaardigheden voor studenten onontbeerlijk. Naast zijn onderwijswerk is Karel actief als pianist / begeleider in kamermuziek.

Neel de Haan

Neel de Haan, MSW

Hogeschooldocent Vaktherapie muziek

Neel de Haan geeft kunstvakles muziek en muziektherapie methodiek bij opleiding Vaktherapie. Zij is opgeleid als muziektherapeut en heeft een Master Social Work. Neel heeft 25 jaar gewerkt als muziektherapeut in de revalidatie.  Momenteel participeert zij in het project iCONNECT waarbij er in internationaal verband een onderwijsmodule wordt ontworpen met het accent op het werken met verschillende creatieve middelen voor mensen met dementie.

Patricia Vos

Patricia Vos, MATh

Hogeschooldocent Vaktherapie beeldend

Patricia is (senior -> dit vervalt, het senior register) geregistreerd vaktherapeut beeldend en speltherapeut en verzorgt op de opleiding methodieklessen voor beeldend studenten.
Zij is 22 jaar werkzaam geweest in de open en gesloten Jeugdzorg en heeft onderzoek gedaan naar de effecten van beeldende therapie bij kinderen met hechtingsproblemen.
Naast haar werk voor Hogeschool Utrecht heeft Patricia een vrijgevestigde praktijk voor beeldende- en speltherapie. Zij is betrokken bij het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie en is mede ontwikkelaar van de methode Affectregulerende Vaktherapie.

Wilma Tanis

Wilma Tanis

Hogeschooldocent Vaktherapie beeldend

Wilma heeft als beeldend therapeut 15 jaar met volwassenen in de GGZ gewerkt en heeft zich daar gespecialiseerd op het gebied van traumabehandeling en gestagneerde rouw.
Naast methodiek en supervisie geeft Wilma beeldende lessen en begeleidt daarin studenten bij het uitbreiden van hun ambachtelijke vaardigheden. Hierbij is zij steeds gericht op het leren aansluiten bij toekomstige cliënten.

Marc Willemsen

Drs. Marc Willemsen

Hogeschooldocent Vaktherapie drama / Dramatherapeut

Vanuit enthousiasme voor het vak is Marc al jaren werkzaam in de kinder-, jeugd- en (jong)volwassenen hulpverlening, actief binnen het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) en als bestuurslid verbonden aan de European Federation of Dramatherapy (EFD). Hij is geregistreerd dramatherapeut, psychodramatherapeut, groepswerker, supervisor en graduate in Developmental Transformations. Hij maakte voorstellingen voor vluchtelingenkinderen. Ook als coördinator internationaal van de opleiding beweegt hij studenten om over grenzen heen te kijken. Als docent methodiek blijft hij verwonderd over hoe er vrijwel altijd, hoe klein ook, een gezamenlijke ingang tot een speelvlak is.

Meer weten over deze opleiding?

Naast de combinatie van werk (soms zelfs naast de 16 uur praktijktijd ), de lesdag en je privéleven, moet je rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 8 uur per week. Je krijgt de volgende lesvormen:

  • hoorcolleges
  • werkcolleges
  • projecten
  • praktijkstage
  • intervisie
  • leerteams
  • werkplaatstijd begeleid en onbegeleid

Tijdens de deeltijdopleiding Vaktherapie leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Het hebben van relevant werk is verplicht. Dat hoeft geen betaald werk te zijn. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Om door te stromen naar het tweede jaar moet je minimaal 50 van de 60 studiepunten van de propedeuse halen in het eerste jaar. Haal je dit niet, dan moet je stoppen met deze studie aan de HU.

In de Hoofdfase van de deeltijdopleiding is het noodzakelijk dat je minimaal 16 uur per week over een relevante werkplek beschikt. In de Propedeuse is dat 8 uur per week.

Twijfel je of je werk relevant is? Of heb je andere vragen over de criteria? Neem contact op met Praktijkbureau Vaktherapie of met de deeltijdcoördinator Huub Notermans.

Bij het behalen van je diploma ontvang je de Bachelor of Arts (BA).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer €400 kwijt.

Let op

Deze bacheloropleiding valt niet binnen het domein Gezondheidszorg of Onderwijs, maar binnen het domein Welzijn. Dit is van belang voor het correct invullen van de collegegeldmeter.

Per 1 september 2018 is de naam van opleiding Creatieve Therapie gewijzigd in Vaktherapie. Deze naamswijziging van de opleiding is gebeurd op uitdrukkelijk verzoek van het werkveld.

"De deeltijdopleiding is een prettige combinatie tussen theorie en praktijk"

Margot Voermans (46)

Heb je nog vragen?