Carrièreperspectief

Met het bachelordiploma van de opleiding Vaktherapie krijg de titel Bachelor of Arts (BA), Vaktherapie. De kunstdiscipline wordt óók vermeld op je diploma.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Vaktherapie (Creatieve Therapie), carrièreperspectief

Arbeidsmarktpositie na Vaktherapie

Het arbeidsmarktperspectief van een afgestudeerde vaktherapeut is gunstig. Eén derde van onze studenten vindt een baan als vaktherapeut beeldend, drama of muziek in een organisatie. De overige afgestudeerden creëren hun eigen werk als zelfstandig gevestigd vaktherapeut. Je kunt werken met cliënten van alle leeftijden en meer specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld gehandicapten of vluchtelingen.

Je kunt aan de slag als

  • Vaktherapeut in de jeugdhulpverlening.
  • Vaktherapeut in het basis- of speciaal onderwijs.
  • Vaktherapeut in asielzoekerscentra, vluchtelingenwerk, oorlogsgebieden, ontwikkelingsgebieden.
  • Vaktherapeut in forensische instellingen (TBS-klinieken, gesloten jeugdzorginstellingen).
  • Vaktherapeut in de verslavingszorg.

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Vaktherapie kun je:

  • zelfstandig in je eigen kunstdiscipline therapie geven aan een cliënt.
Corine Leferink, oud-student Vaktherapie deeltijd

"Mijn missie: meer muziek binnen verpleeghuiszorg"

Corine Leferink (50) Oud-student

Heb je nog vragen?