De opleiding

Tijdens de hbo-opleiding Tandprothetiek bouw je bruggen tussen zorg en techniek. Via een mix van levensechte praktijkopdrachten en verdiepende lesprogramma’s, bereid jij je voor op de beroepspraktijk van een tandprotheticus.

Student tandprothetiek plaatst kunstgebit bij patient. Docent kijkt toe.

Als student opereer je in verschillende praktijksituaties. Je leert zowel binnen het HU GEZOND&WEL Centrum als buiten de muren van de HU, op je eigen werkplek, stages of bijvoorbeeld in de wijk.

Inhoud van de opleiding Tandprothetiek

In de hele opleiding staan zes thema’s centraal die je hele studie terug komen in het onderwijs: (1) Zorgverlener, (2) Onderzoeker, (3) Ondernemer, (4) Ondersteunende theorieën, (5) Techniek, (6) Houding. Met al deze thema’s begin je al in jaar 1. Zo leg je de basis voor je ontwikkeling tot Tandprotheticus. Je leert technische vaardigheden, maar ook kritisch kijken naar je eigen handelen, de eigen praktijk en naar het vakgebied.

De vakken van jaar 1

Vanaf jaar 2 ga je werken met echte patiënten en complete behandelplannen, onder meer in de HU Klinieken. In jaar 2 ligt hierbij de focus op de volledige prothese, terwijl in jaar 3 complexere prothetiek, zoals partiële protheses, frames en implantaat-gedragen protheses aan bod komen. In de hoofdfase leer je daarnaast bijvoorbeeld alle ins en outs van de digitale tandtechniek en innovaties die de zorg kunnen verbeteren.

In jaar 4 krijg je het eerste semester de ruimte om jezelf te profileren als zorgverlener, onderzoeker of ondernemer. Hiertoe kan je een verdiepingsstage doen. Ook oefen je met een patiëntbehandeling. Het tweede deel van jaar 4 staat in het teken van je laatste patiënt en het afstuderen. De afstudeeropdrachten bestaan uit twee authentieke leertaken: een Afstudeerproject en een individuele circuit-toets met Objective Structured Clinical Examination stations.

De Tandprothetiek docenten

Tijdens de opleiding Tandprothetiek is er een goede balans tussen didactisch sterke vakdocenten (tandprothetici uit het werkveld) en generieke docenten uit aanverwante kennisgebieden zoals de psychologie of tandheelkunde.

Meer weten over deze opleiding?

Bij de bachelor Tandprothetiek wordt een uitdagende mix van werkvormen gebruikt. De basis vormt het leerteam bestaande uit 4-6 studenten, maar er wordt ook in grotere en kleinere groepen gewerkt. Ons onderwijs is een combinatie van individueel leren, leren op de werkplek en leren van en met elkaar. Van studenten wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht.

De toetsen worden leerwegonafhankelijk aangeboden. Alle toetsen worden minimaal twee keer per jaar aangeboden. Zo kun je kiezen of je onderwijs nodig hebt om de toets te maken. Het verzilveren van relevante voorkennis wordt zo gemakkelijker.

De gemiddelde studielast is 20 uur per week. Naast de studie werk je gedurende je opleiding 24 uur per week in een tandprothetische setting, waarin je opdrachten in het kader van de opleiding kan uitvoeren.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Om door te stromen naar het tweede jaar, heb je minimaal 45 van de 60 studiepunten nodig. Haal je dit niet, dan moet je stoppen met de opleiding.

Heb je nog vragen?