Carrièreperspectief

Na het afronden van de deeltijdopleiding Tandprothetiek krijg jij je hbo-diploma. Je mag dan de titel Bachelor of Science (BSc) gebruiken en de BIG-beschermde titel Tandprotheticus.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Nog niet uitgeleerd? Kies dan voor een interessante master bij de HU of de universiteit.

2 studenten tandprothetiek behandelen een patient.

Arbeidsmarktpositie na Tandprothetiek

Wegens de toenemende vergrijzing van zowel de Nederlandse bevolking als de beroepsgroep zelf is er een grote markt voor nieuwe, hoogopgeleide tandprothetici. Al onze afgestudeerden hebben direct na de studie een baan of beginnen een eigen praktijk.

Je kunt aan de slag als

 • behandelaar in een tandprothetische praktijk
 • behandelaar in een mondzorgcentrum
 • eigenaar van een tandprothetische praktijk
 • behandelaar in een ziekenhuis

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Tandprothetiek kun je:

 • Zelfstandig een tandprothetisch behandelplan opstellen en uitvoeren om een uitneembare prothetische voorziening in de mond aan te meten.
 • Deelnemen aan klinisch en technisch praktijkonderzoek en de mogelijkheden zien van technieken die nog niet toegepast worden in het vak.
 • Je visie op kwaliteit van zorg en kennis van richtlijnen en professionele standaarden inzetten in de behandeling van patiënten.
 • Gesprekstechnieken toepassen, passend bij de patiënt en het niveau van communicatie, en vanuit een respectvolle en open houding communiceren.
 • In multidisciplinaire zorgteams en samenwerkingsprocessen je bijdrage leveren en jezelf positioneren binnen de organisatie van zorg in de eigen regio.
 • Zelfstandig risico’s vroeg signaleren en beoordelen om vervolgens interventies uit te voeren voor individuele en collectieve preventie en gezondheidsvoorlichting.
 • De zorg coördineren rondom patiënten, beslissingen nemen over beleid en middelen voor de individuele zorg als ondernemer of manager.

Heb je nog vragen?