De opleiding

Het onderwijs van de master Psychosomatische Fysiotherapie is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. De opgedane kennis en vaardigheden kan je gelijk toepassen in de praktijk.

Bij psychosomatische fysiotherapie kijk je naar de complexe relaties tussen fysieke, psychische en sociale factoren. Je wordt een specialist op het gebied van fysiek bewegen en mentale gezondheid en houdt je bezig met complexe patiëntenzorg. De opleiding legt accenten op het onderbouwd praktisch handelen van de psychosomatische fysiotherapeut en de kennisoverdracht naar patiënten, collega’s en andere beroepsgroepen.

Inhoud van de master Psychosomatische Fysiotherapie

In het eerste jaar ligt het accent op diagnosticeren. Aan de hand van verschillende methodieken leer je efficiënt de complexe lijn tussen fysieke, psychische en sociale factoren te herkennen en te bespreken met de patiënt en betrokken zorgverleners. Daarnaast maak je kennis met de wetenschapslijn en leer om gegevens uit wetenschappelijke literatuur kritisch te beschouwen en te verduidelijken om een brug te kunnen slaan tussen wetenschap en de 'spreekkamer'.

Cursussen jaar 1

Cursussen jaar 2

In het derde studiejaar leer je zorgoverstijgend kijken en denken. Je ontwikkelt een specialistische visie op de toekomst en innoveert de beroepspraktijk. Daarnaast loop je jouw masterstage en werk je toe naar de afstudeereenheid van Psychosomatische Fysiotherapie.

Cursussen jaar 3

Wil je een losse cursus volgen?

Je kunt een aantal cursussen uit de master Psychosomatische Fysiotherapie ook los volgen. Na het behalen van een cursus ontvang je een certificaat. Je krijgt op die manier een goed beeld van de opleiding en kunt besluiten om in de toekomst de gehele opleiding te gaan volgen met vrijstelling voor de behaalde cursus. De lesdagen vallen op vrijdagen van april tot juni.

Keuzecursussen

De master Psychosomatische Fysiotherapie docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door onze eigen docenten en door wetenschappelijk opgeleide experts vanuit het Instituut voor Bewegingsstudies en het werkveld.

Annet de Jong, MSc

Psychosomatisch fysiotherapeut en epidemioloog

Ariane Hagen, MPt

Psychosomatisch fysiotherapeut

Esther Beker, MSc

Hogeschooldocent Master psychosomatische fysiotherapie

Evelien Swiers, MPt

Hogeschooldocent Master psychosomatische fysiotherapie

Evelien Swiers is een  gepassioneerde docent van het team Master Fysiotherapie Psychosomatiek.

Met veel plezier begeleid ze al jaren (jong) professionals om het beste uit hun vak en hun zelf te halen. De cursus ADB heeft een speciaal plekje in haar hart. Niet alleen vanwege het sportieve tintje en de doelgroep maar het is ook een cursus waarin samenwerken, samenbouwen en samen ontdekken centraal staat. Iets wat haar op het lijf geschreven is.

Dr. Janke Oosterhaven

Fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en onderzoeker

Mieke van Wijk - Engbers, MPt

Psychosomatisch fysiotherapeut en Manueel therapeut

Sophie Konings, MSc

Psychosomatisch fysiotherapeut (niet praktiserend) en gezondheidswetenschapper

Stefan Elbers PhD, PT

Fysiotherapeut, Psycholoog en onderzoeker

Stefan Elbers is docent bij het instituut voor Bewegingsstudies van Hogeschool Utrecht. Onlangs is hij gepromoveerd op het onderwerp "On Maintaining Successful Treatment Outcomes in Interdisciplinary Multimodal Pain Treatment".

Meer weten over deze opleiding?

De master Psychosomatische Fysiotherapie bestaat uit 90 studiepunten. Per week is de studiebelasting (inclusief de lesdag) ongeveer 20 uur. Heb je veel relevante werkervaring of een vooropleiding waardoor je bepaalde competenties al hebt verworven, dan kun je de opleiding sneller afronden. Het onderwijs is praktijkgericht. Naast lessen op de HU ga je ook op je eigen werk aan de slag met praktijkopdrachten.

Het onderwijs binnen de master Psychosomatische Fysiotherapie is een combinatie van contactonderwijs op de opleiding en digitale onderwijsvormen.

Je maakt opdrachten in en over de organisatie waar je werkt. Het is daarom belangrijk dat je een werkplek hebt die past binnen het specialisme en waarin je voldoende ruimte, tijd en begeleiding hebt om deze opdrachten uit te voeren.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze driejarige opleiding kost € 8175,- (vrij van btw) voor studiejaar 2024/2025. Dit bedrag is een richtlijn voor de kosten voor de volgende jaren. Ieder studiejaar worden de kosten voor het daarop volgende studiejaar bepaald.

Binnen de master Psychosomatische Fysiotherapie werken we met de meest actuele literatuur, veelal in de vorm van online artikelen. Er zijn enkele boekwerken (totale kosten € 300 - € 500) die we aanraden, maar we adviseren om met de aanschaf te wachten tot na de start van de studie.

Informatie over de betalingsmogelijkheden vind je op de pagina Aanmelden, onder ‘Meld je aan voor cursussen en leergangen’ (overige informatie).

Heb je geen recht op studiefinanciering? Via de Levenlanglerenkrediet-regeling kun je geld lenen voor je studie tegen 0% rente. Deze lening kun je voor aanvang van de studie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Interesse in de master Psychosomatische Fysiotherapie (MSc)?

Heb je nog vragen?