Carrièreperspectief

Na het succesvol afronden van dit gecombineerde onderwijsprogramma ontvang je de mastertitel Master of Science in de Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg en de certificering Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie. Een aanvraag voor erkenning van het gecombineerde masterprogramma ligt bij de beroepsvereniging voor (her)registratie in het deelregister Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie.

Meneer op de loopband met 3 fysiotherapeuten als begeleiders

Arbeidsmarktpositie na de master

Je wordt opgeleid tot een specialist die uniek is in het werkveld en waar veel vraag naar is. Daarnaast vraagt het werkveld in toenemende mate om masteropgeleide therapeuten. Afgestudeerden van het programma Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie zullen goede aansluiting vinden op nieuwe behoeftes en rollen in het veranderende zorgstelsel.

Je kunt aan de slag als

 • Cardiovasculair- en Respiratoire Fysiotherapeut
 • Projectleider bij implementatie blended-care
 • Ontwikkelaar van een transmuraal netwerk

Welke competenties ontwikkel je?

Na Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie kun je:

 • Adequaat, zelfstandig en specialistisch handelen in unieke situaties die als hoog complex kunnen worden aangemerkt vanwege complexe patiëntcasuïstiek.
 • Als cardiovasculair- en respiratoire fysiotherapeut diagnosticeren en interveniëren.
 • Wetenschappelijke literatuur en beroepssituaties kritisch en onafhankelijk beschrijven en beschouwen.
 • Verbanden leggen die leiden tot nieuwe gezichtspunten en handelswijzen voor de hart-, vaat- en longfysiotherapiepraktijk van de fysiotherapeut/oefentherapeut.
 • Planmatig een zorgvernieuwing initiëren, ontwerpen en implementeren in de beroepspraktijk of het zorglandschap, in co-creatie met patiënten, collega’s en relevante stakeholders.
 • Op basis van originele ideeën, praktijkgericht/ontwerpgericht onderzoek uitvoeren op groepsniveau. Resultaten zijn te vertalen naar de beroepspraktijk en beroepsontwikkeling.
 • Communiceren op academisch niveau, in intra- en interdisciplinair verband met als doel bij te dragen aan de kennisontwikkeling en -circulatie in de beweegzorg.
 • De regie nemen in onderzoeks- en innovatieprojecten met daarin een ondernemende, besluitvaardige en resultaatgerichte houding/opstelling.

Interesse in Masterprogramma Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie?

Heb je nog vragen?