De opleiding

Tijdens dit programma leer je wetenschappelijk-kritisch te kijken naar onderzoek en behandeling van patiënten met betrekking tot hart-, vaat- en longziekten.

Meneer houdt een instrument vast twee dames kijken toe

Inhoud van de opleiding

Deze leereenheid (onderdeel van de Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg) gaat over analyseren en synthetiseren. Je leert kritisch te kijken naar het eigen handelen, de eigen praktijk en naar het vakgebied van hart-, vaat- en longfysiotherapie. Je verzamelt, analyseert en interpreteert gegevens vanuit je eigen praktijk op individueel en op groepsniveau en beschouwt deze kritisch. Beroepstaken die hierbij passen zijn bijvoorbeeld het opzetten, presenteren en participeren in een peer-review casuïstiekgroep, het doen van een kwantitatief onderzoek gerelateerd aan de beroepspraktijk en het uitvoeren van een gelimiteerde review.

Deze leereenheid (onderdeel van de Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg) gaat over oriënteren, creëren en verantwoorden. Je kijkt vanuit de hart-, vaat- en longfysiotherapiepraktijk naar de buitenwereld: waar hebben patiënten behoefte aan, wat brengt de toekomst? In deze leereenheid ga je in co-creatie op zoek naar een haalbare beweegzorginnovatie voor je eigen werksetting. Innovaties die hierbij passen zijn bijvoorbeeld implementeren van e-health, preventieprogramma’s en preoperatief trainen, bevorderen van (fysieke) zelfredzaamheid van de burger, ondersteunen van mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

In Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie werken fysiotherapeuten vanuit evidence-based practice aan onderzoek en behandeling bij complexe patiëntcasuïstiek. De leergang Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie bestaat uit twee cursussen van ieder 15 ECTS (studiepunten) die aangeboden worden als contractonderwijs.

In deze cursussen volg je het onderwijs met studenten die het driejarige gecombineerde masterprogramma volgen, als ook collega’s die elders een masteropleiding hebben afgerond maar zich alleen willen specialiseren in dit domein.

Cursussen

In dit blok loop je 8 dagen full-time stage in een praktijk of instelling gespecialiseerd in fysiotherapie bij hart-, vaat- en longaandoeningen. Je doet praktijkervaring op in een door ons geselecteerde praktijk of instelling, anders dan de praktijk waar je zelf op dat moment werkzaam bent.

Deze leereenheid (onderdeel van de Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg) gaat over samenwerken en organiseren. Je kijkt welke mogelijkheden in het zorglandschap buiten de eigen praktijk ingezet of ontwikkeld kunnen worden voor de eigen patiënt en beroepspraktijk van hart-, vaat- en longfysiotherapie. Je richt je op medezorgverleners en de maatschappij om nieuwe verbintenissen aan te gaan gericht op interprofessioneel werken of transitie in de zorg. Beroepstaken die hierbij passen zijn het maken van een omgevingsanalyse, een netwerk(her)ontwerp, een tool voor deskundigheidsbevordering.

De afstudeereenheid (onderdeel van de Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg) wordt gekenmerkt door evalueren en reflecteren. Het schakelen tussen de patiënt(populatie) die je begeleidt, de organisatie waarin je werkt, en het netwerk waarin je participeert staat centraal. We verwachten hier dat je professioneel handelt en het eigen handelen in een breder perspectief kunt plaatsen; zorgvuldig evalueert op alle aspecten van het werkproces en competentiegericht reflecteert.

Je studeert af door - vanuit het perspectief van hart-, vaat- en longfysiotherapie - bijvoorbeeld een innovatieplan uit een eerdere leereenheid te realiseren en evalueren, of met het uitvoeren en beschrijven van een exploratief praktijkgericht onderzoek (bij voorkeur in samenwerking met een van de lectoraten). Daarnaast horen een complete empirische cyclus van onderzoek en behandeling van een complexe hart-, vaat- en/of longpatiënt, en een competentiegericht interview over de impact van deze beroepstaken bij het afstuderen in de beweegzorg.

Meer weten over deze opleiding?

In Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie gebruiken we een uitdagende mix van werkvormen. Deze kunnen per leereenheid verschillen. Jouw basis is je leerteam met 6-7 mede-studenten, maar er wordt ook in grotere en kleinere groepen gewerkt. Voorbeelden van werkvormen zijn:

  • Peer review sessies
  • (Respons)colleges en werkcolleges
  • Debat
  • Meet the expert
  • Co-creatiesessie
  • Innovatielab
  • Loketuren
  • Research meetings
 

In Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie werken we met het concept blended learning, waaronder wordt verstaan dat het onderwijs een mix is van individueel leren, leren op de werkplek en leren van en met elkaar. Van studenten wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Het digitale onderwijsplatform faciliteert actieve werkvormen op de contactdagen. Leerteams vormen een afzonderlijk onderdeel van het onderwijs waarin je in een kleine groep toewerkt naar de eindcompetenties voor een master.

De leereenheden Kritische -, Verbindende - en Innovatieve Beweegzorgprofessional zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Dit maakt persoonlijke keuzes mogelijk. De toetsen worden leerwegonafhankelijk aangeboden, waarbij je kunt kiezen uit meerdere toetsmomenten per jaar. Zo zijn variatie in studietempo en het verkrijgen van vrijstellingen door relevante voorkennis gemakkelijker.

De gemiddelde studielast is 20 uur per week inclusief je aanwezigheid bij colleges en andere studie-activiteiten. Naast de studie is het in het algemeen goed mogelijk om 3 dagen per week te werken.

Er is geen werkplekeis voor toelating. We adviseren je wel nadrukkelijk om te zorgen voor een relevante (en betrokken) parttime werkplek tijdens de studie. Wel is het van belang dat je toegang hebt tot patiëntenzorg en hart-, vaat- en longcasuïstiek.

De masteropleiding Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg (Crohonummer 45286) is geaccrediteerd door het Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie (NVAO). Accreditatie voor de leergang Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie is aangevraagd bij KRF-NL en Keurmerk. Neem voor meer informatie contact op via jan.custers@hu.nl.

Interesse in Masterprogramma Cardiovasculaire- en Respiratoire Fysiotherapie?