Onderwijs

Hogeschool Utrecht wil mensen hun hele professionele leven begeleiden, van 17 tot 67 jaar: een leven lang leren. We bieden dan ook een samenhangend onderwijsaanbod van bachelors, masters en post-initiële cursussen, in nauwe samenwerking met het beroepenveld.

Onderwijssituatie Nijenoord

Wij streven zo naar onderwijs dat van goede kwaliteit is, verweven met ons praktijkgericht onderzoek, en dat stevige verbonden is met de beroepspraktijk. We leiden onze studenten op tot gewilde professionals die evidence based werken, het vermogen hebben om te reflecteren en te abstraheren en in staat zijn actuele praktijkkennis te combineren met theoretische kennis. Professionals leren gedurende hun hele loopbaan bij de HU nieuwe kennis te ontwikkelen en toe te passen, zodat ze hun beroepspraktijk kunnen blijven vernieuwen.

Meer informatie

HU Onderwijsvisie

HU Onderwijsvisie

Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020
'Hogeschool Utrecht in 2020’ is een strategisch document dat aangeeft waar we in 2020 willen staan. Het geeft ons richting in ons werk en bij het maken van beleid. En het biedt veel ruimte voor een nadere invulling van het ‘hoe'.

Lees het document