Samen Duurzaam

Biologische pesticiden

Pesticiden zijn nodig om genoeg betaalbaar voedsel te kunnen kweken. Ze doden echter niet alleen plaaginsecten, maar ook nuttige insecten. Daarom maken we pesticiden die alleen plaaginsecten bestrijden. Deze zijn ook nog eens biologisch afbreekbaar en dus beter voor de natuur.

Om genoeg voedsel te kunnen kweken, wordt er wereldwijd gebruikgemaakt van insecticiden: middelen die insecten doden. Zo gaat er niet teveel van de oogst verloren bij insectenplagen. Dat is erg nuttig, maar er zitten ook grote nadelen aan. Zo doden insecticiden ook bestuivers, zoals bijen. Deze zijn nodig voor de teelt van groente en fruit. Ook voor mensen zijn insecticiden niet gezond. En, omdat de middelen niet goed afgebroken kunnen worden, blijven ze langere tijd in de grond aanwezig en kunnen ze in het grondwater terechtkomen. Onze samenwerkingspartner prof. dr. Rob Liskamp - oprichter van startup Innovapepline - bedacht een alternatief: biologische pesticide.

Selectief en afbreekbaar

"Dit is een gedurfde oplossing."

Gemaakt van eiwitten

"We maken de bio-pesticiden van peptiden; dat zijn kleine eiwitten. En eiwitten - die zitten in alles wat je in de natuur vindt. Ook in jou en mij. Ze zijn volledig natuurlijk afbreekbaar", vertelt HU-onderzoeker en docent dr. Cristina Chamorro Pérez. "Het bijzondere aan deze peptiden is dat ze kunnen binden aan celreceptoren die alleen plaaginsecten hebben. Wanneer dat gebeurt, gaat het plaaginsect dood. Omdat andere dieren deze receptoren niet hebben, heeft de bio-pesticide alleen op deze plaaginsecten effect. Na de bestrijding wordt de bio-pesticide afgebroken in de bodem."

van idee naar product

"Heel leuk te beseffen dat je als student de eerste bent die hieraan werkt."

een chemie-expert in een hu-onderzoekslab

Rob Liskamp: "Ik ben ontzettend blij dat Cristina Chamorro Pérez in het chemie-lab op de HU onderzoekt hoe we de peptiden het effectiefst kunnen aanpassen en inzetten - samen met haar studenten. Cristina is gepromoveerd chemicus en expert in het samenstellen van kleine moleculen, peptiden en stoffen die peptiden bevatten en ze kan als docent die kennis ontzettend goed op studenten overbrengen. Dat maakt haar de ideale samenwerkingspartner. En die samenwerking is hard nodig. Bio-pesticiden vormen namelijk een nieuwe aanpak, er moet nog veel onderzocht worden voor deze op de markt kunnen worden gebracht. De inzet van studenten is ook erg belangrijk: zij hebben hier namelijk vaak een unieke kijk op."

een toekomst zonder insecticiden

"Dat kunnen we alleen maar toejuichen."

"We gebruiken in de landbouw zo weinig mogelijk pesticiden, mensen hebben daar wel eens een verkeerd beeld van", zegt Martin van Rensselaar, boer in Flevoland. Zus Geja, boerin: "Ik zie het als een medicijn: je zet het niet zomaar in, maar soms is het nodig om erger te voorkomen. Als we in de toekomst middelen kunnen gebruiken die biologisch is, net zo goed werken en betaalbaar zijn, dan kunnen we dat natuurlijk alleen maar toejuichen." Maar zover is het nog niet. De komende jaren werken Cristina en onze chemie-studenten met Rob hier nog verder aan in ons lab.

Onderwijs, onderzoek en praktijk komen samen

Meer weten over samenwerken aan ‘Food & Health’ oplossingen in chemie?

Cristina Chamorro Perez

  • HU-docent-onderzoeker Chemie