Bij Hogeschool Utrecht komt alles samen. Iedere dag werken studenten, docenten en onderzoekers op Hogeschool Utrecht samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen in werk-, studie- en onderzoeksprojecten. We leren constant van elkaar. Dat leidt tot nieuwe inzichten en verrassende resultaten. Resultaten waar het onderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap de vruchten van plukken.

Zo hebben we veel impact op de regio Utrecht; een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Want naast Amersfoort werken we in Utrecht op het Utrecht Science Park: een unieke, innovatieve kennisgemeenschap voor de versnelde ontwikkeling van een gezondere, duurzame samenleving. Op loopafstand van elkaar werken hier ruim 75.000 studenten, wetenschappers en medewerkers van gerenommeerde medische centra, kennisinstellingen en bedrijven intensief samen aan oplossingen op het gebied van gezondheidzorg, life sciences en duurzaamheid. 

"Utrecht is een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Met de kennis die je hier opdoet, kan je overal terecht"

Door samen op te trekken, versterken we onze impact op de regio. Samen vinden we oplossingen die bijdragen aan het welzijn van mensen en die helpen onze regio te verduurzamen. Met onze partners op het Utrecht Science Park, zoals het RIVM en het UMC Utrecht, profileren we ons op onderwijs en innovaties voor een gezond en duurzaam leven.

De HU draagt hieraan bij vanuit vier expertisegebieden:

We laten ons daarbij inspireren door de Sustainable Development Goals van de Verengde Naties, volgens het principe: ‘Think global, act local’. Zo dragen we vanuit onze HU-gemeenschap bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige, gezonde en duurzame samenleving.