Toelating

Wil je weten wat je nodig hebt om met de opleiding Optometrie te starten? We hebben alle eisen voor je op een rijtje gezet, zodat je meteen kunt zien wat voor jou geldt. Verder moet je je uiterlijk 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Wiskunde A of B

Heb je een HAVO diploma met het profiel cultuur en maatschappij zonder wiskunde in je vakkenpakket? Dan wordt je wiskundekennis getest tijdens de selectieprocedure.
Meer informatie over de selectieprocedure kun je vinden op deze pagina onder Decentrale Selectie.

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de opleiding Optometrie aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het toelatingsonderzoek 21+ haalt. Schrijf je in via Studielink en geef je meteen op voor het onderzoek.

Voor de opleiding Optometrie is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen aan de decentrale selectie? Meld je dan uiterlijk 15 januari aan. Wil je weten wat de selectiecriteria zijn? Deze vind je hieronder op de pagina. Raadpleeg voor meer informatie ook de pagina Numerus fixus

Decentrale selectie

Voor deze opleiding  geldt een maximum aantal aanmelders. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria. Wil je meedoen aan de selectie? Meld je dan op tijd aan, dus uiterlijk 15 januari, via Studielink. Meer over de selectiecriteria vind je hieronder en op www.numerusfixus.hu.nl.

Er is in studiejaar 2021-2022 plaats voor 140 studenten. Je kunt je aanmelden voor de decentrale selectie als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen en de volgende algemene voorwaarden: student voldoet tijdig aan de vooropleidingseisen, student mag zich voor maximaal twee opleidingen met een decentrale selectie aanmelden en een student mag zich maximaal drie keer aanmelden voor decentrale selectie bij de opleiding Optometrie.

Van alle gegadigden wordt verwacht dat ze een Curriculum Vitae (CV) met bewijsstuk van bovenstaande kwalificaties samen met een motivatiebrief en een video van het uitvoeren van de Ishihara test sturen naar de opleiding Optometrie. Selectie gebeurt op basis van ingestuurde stukken en een assessment. In het assessment wordt vastgesteld of de kandidaat beschikt over het gewenste profiel dat wordt gekenmerkt door:

 • Motivatie en ambitie
 • Beroepsoriëntatie
 • Analytisch vermogen

De decentrale selectie zal plaatsvinden In twee delen:

 • Selectie op basis van door de kandidaat ingezonden informatie en documenten.
 • Selectie op basis van een assessment.

Uitsluitend kandidaten die geselecteerd zijn op basis van compleetheid, vorm en inhoud van ingezonden brief, video van de Ishihara test, informatie en documenten worden uitgenodigd voor het assessment.

Een Curriculum Vitae dat moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Personalia, inclusief e-mail adres.
 • Overzicht van vooropleiding(en)
 • Eventuele werkervaring.
 • Nevenactiviteiten

Een motivatiebrief (maximaal 400 woorden) waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Waarom heb je gekozen voor de opleiding Optometrie?
 • Wat verwacht je van deze opleiding?
 • Waarom denk je geschikt te zijn voor het beroep optometrist?

Jouw diploma en cijferlijst

 • Diploma of in geval diploma te behalen voor 1 juli 2021 meest recente cijferlijst. In het geval je een diploma opstuurt, zorg ervoor dat dit gewaarmerkte bewijsstukken zijn. In het geval je een cijferlijst toestuurt, zorg er dan voor dat jouw naam hier duidelijk op staat vermeld. 

Video van het uitvoeren van de Ishihara test

 • Bekijk de huiswerkopdrachten ter voorbereiding. Je vindt deze bij deel 2 assessment.
 • Zorg dat je goed zichtbaar en hoorbaar bent op de video.
 • Upload de video op Youtube en verstuur de link. Deze Youtube video legt je uit hoe je een video upload en hoe je de video op verborgen kunt zetten.

Tip: Loop een dag mee met een optometrist bij jou in de regio voordat je je motivatiebrief schrijft.

Het CV, de video, de bewijsstukken en de motivatiebrief moeten uiterlijk 15 januari 2021 digitaal worden verstuurd naar: selectieoptometriefg@hu.nl externe link
t.a.v. mw. I. J. van Wijnen-Segeren

AIIe kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht van de uitslag van de deel 1 van de selectie.

Selectie criterium Instrument Maximaal te behalen score
Motivatie en ambitie Brief en CV  30
Beroepsoriëntatie Beroepsgericht assessment  20
Analytisch vermogen Toets  20
Totaal    70

Let op! Deel 2 van de selectieprocedure vervalt. Er is 6 februari dus geen toets!

De toets zal online plaatsvinden op zaterdag 6 februari 2021 via testvision en MS teams en neemt een dagdeel in beslag. Je kunt je hierop voorbereiden door het maken van de huiswerkopdracht. Deze bestaat uit 4 opdrachten:

 • opdracht 1 glaucoom
 • opdracht 2  spiegels
 • opdracht 3 de wereld achter “het zien”
 • opdracht 4 ishihara kleurenzien test

Deze huiswerkopdrachten vind je hier.
Ter voorbereiding van de opdrachten kun je deze drie hoofdstukken lezen:

* De tijd tussen de uitnodiging voor de selectiedag en de selectiedag zelf is erg kort. Zorg dus dat je vooraf je huiswerkopdracht al gemaakt hebt! Als je dit gedaan hebt, kom je goed voorbereid op de selectiedag.

Het is van groot belang dat je aanwezig bent op de selectiedag waarvoor je uitgenodigd bent, aanwezigheid is een voorwaarde om een rangnummer te ontvangen. 
Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd neem dan direct contact op met de opleiding via het email adres selectieoptometriefg@hu.nl externe link

Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen aan de opleiding van je keuze.  Bij plaatsing krijg je een bewijs van toelating tot de opleiding Optometrie HU van Studielink.