Tijdens de opleiding

Bij Logistics Management gaan theorie en praktijk hand in hand. Vanaf dag 1 werk je aan praktijkopdrachten voor bestaande bedrijven en ga je op bezoek bij bijvoorbeeld bouwbedrijven, opslag- en distributiebedrijven, transportbedrijven of ziekenhuizen. Dit alles om de kneepjes van het logistieke vak te leren.

Inhoud van de opleiding Logistics Management

Deze logistieke opleiding stoomt je klaar voor een mooie carrière in de logistieke sector. Er is aandacht voor alle onderdelen van het logistieke vak zodat je breed opgeleid wordt. Daarnaast leer je alles over digitalisering, circulariteit, logistiek in de leefbare stad, innovatie in de logistieke keten en het gebruik van data: thema’s waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan. Het leuke van deze studie? De geleerde kennis en vaardigheden pas je toe in een praktijkopdracht waarbij je voornamelijk aan de slag gaat met een echte vraag vanuit het bedrijfsleven.

In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende logistieke beroepstaken, zoals het regisseren, plannen, monitoren, verbeteren en innoveren van logistieke processen. Wat is logistiek en waar kom je het tegen? Hoe ziet de logistieke keten van grondstof tot eindproduct eruit? Wat zijn de raakvlakken met de circulaire economie en hoe is er in de logistiek aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke relevantie? Benieuwd hoe het eerste jaar is opgebouwd?

De vakken van jaar 1

In jaar 1 werk je aan praktijkopdrachten voor bestaande bedrijven in zogenoemde werkplaatsen, die gekoppeld zijn aan een logistieke beroepstaak. Jaar 1 is in vier perioden opgebouwd, waarin iedere periode focust op één beroepstaak:

 • Periode 1: regisseren van logistieke processen.
 • Periode 2: plannen en monitoren van logistieke processen.
 • Periode 3: verbeteren van logistieke processen.
 • Periode 4: innoveren van processen.

Tot slot is er een vijfde beroepstaak: Positioneren en profileren, die het hele jaar door aandacht krijgt.

Je werkt in de zogenoemde werkplaatsen aan de praktijkopdracht. Daarnaast neem je deel aan kenniscolleges en vaardighedentrainingen, waarmee je de opdracht goed kunt realiseren. Zo ontwikkel je relevante kennis en vaardigheden op het gebied van logistiek. Je gaat aan de slag met communicatie, data-analyse (inclusief werken met Excel), zelfreflectie, presenteren en overtuigen en leer je alles over onder andere supply chain management, voorraadbeheer en planningen.

In het tweede jaar werk je de beroepstaken van het eerste jaar verder uit aan de hand van complexere vraagstukken. Je leert nog beter hoe de logistieke keten is opgebouwd en hoe je processen verbetert en vernieuwt. Er is dit jaar extra aandacht voor ‘ondernemen in de logistiek’ waarbij je leert onderzoeken wie je klanten zijn en wat hun behoeftes zijn, met welke stakeholders je te maken hebt en hoe je hen overtuigt van je plannen. Kortom: je ontdekt alle aspecten van het logistieke vak, van marketing en financiën tot besluitvorming en uitvoering.

Van november tot en met maart ben je werkzaam in een bedrijf om te leren vanuit de praktijk via een opdracht. Je werkt dan drie dagen in de organisatie en twee dagen ben je actief in de opleiding.

De vakken van jaar 2

In jaar 2 start je met de beroepstaak ‘ondernemen in de logistiek’. Daar ga je aan de slag met het maken van een business case voor bijvoorbeeld een logistieke hub in de regio Utrecht.

In de 2e en 3e periode ga je Praktijkleren aan de hand van de beroepstaak ‘plannen en verbeteren’. Je werkt in duo’s bij een organisatie in de logistieke sector aan een vraagstuk van dat bedrijf. In de laatste periode staat de beroepstaak ‘regisseren’ centraal. Hier ga je de datasets uit bijvoorbeeld voorraadbeheersystemen van een organisatie analyseren en omzetten in bruikbare informatie, zodat je je voorraden beter kunt beheersen.

In het derde jaar duik je nog dieper in de logistieke wereld. Je leert verbanden te leggen tussen logistieke en bedrijfskundige processen. Je past je opgedane kennis en vaardigheden direct toe in de praktijk bij complexe praktijksituaties en een stage. Verder werk je alvast toe naar het laatste jaar van je studie waarbij je een afstudeeropdracht doet. Je leert goed onderzoek te doen, inclusief het schrijven van een onderzoeksrapport.

De vakken van jaar 3

In het derde jaar focus je je op de procesmatige en meer tactisch-strategische aspecten van de logistieke beroepstaken. In het eerste half jaar werk je vier dagen zelfstandig bij een organisatie aan een opdracht, waarbij je leert waardelekken op te sporen en verspilling tegen te gaan. Vervolgens ga je kijken hoe je kunt komen tot een nieuw business model voor de organisatie en hoe je dit implementeert in een organisatie. Een dag per week ga je terug naar de opleiding voor kenniscolleges en de werkplaats.

In het tweede semester staat het projectwerken centraal en ga je aan de slag met het concept van physical internet. Je leert diepgaander te kijken naar supply chain management en mogelijkheden van digitalisering voor de supply chain en de inzet van hubs. Je gaat bezig met vraagstukken als: Hoe kan digitalisering verbetering en versnelling brengen en zo verspilling in de keten tegen gaan?

Tegelijkertijd ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden verder om je goed voor te bereiden op het afstuderen.

In het vierde jaar kies je zelf een minor waar je 20 weken aan werkt. Of je nu verder wilt verdiepen in de logistiek, of je kennis liever verbreedt: jij kiest. Je kan ook een uitstapje maken naar een heel ander vakgebied.

Je rondt in dit laatste jaar je studie af met een afstudeeropdracht van vier maanden of 20 weken. Met deze opdracht speel je in op actuele ontwikkelingen in het vakgebied en help je een bedrijf bij een logistiek probleem. Met jouw afstudeerproject adviseer je het bedrijf over een mogelijke oplossing. Je zet hiervoor je kennis, vaardigheden en motivatie van de laatste jaren in.

Vier studenten krijgen instructies bij de postsortering.

Meer weten over deze opleiding?

Je krijgt les op verschillende manieren:

 • Kenniscolleges waarin je de theorie leert;
 • Werkplaatsen waar je de geleerde kennis toetst in de praktijk;
 • Vaardigheden trainingen;
 • Leerteams waarbij je samen met een docent en andere studenten leerdoelen en de voortgang daarvan bespreekt. Door ervaringen uit te wisselen, groei je naar lerende logistiek professional;
 • Praktijkleren waarbij je in een organisatie werkt aan beroepstaken die vanuit de opleiding centraal staan.

Elk vak sluit je af met een tentamen, assessment/gesprek, groepsopdracht of individueel portfolio. Je kennis en vaardigheden worden getoetst tijdens een praktijkopdracht. Voor ieder vak dat je goed afsluit, krijg je studiepunten.

Elk jaar kun je 60 studiepunten behalen van de totaal 240 studiepunten die voor deze studie staan. In het eerste jaar moet je 50 van de 60 punten behalen om door te mogen met de studie.

Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU-honourstraject. Kies een volledig programma of kom zelf met een idee. 

Samen met een aantal studiegenoten vorm je een leerteam. In zo'n team geef je elkaar feedback. Dit helpt je weer bij je eigen leerproces. Een leerteam wordt begeleid door een docent: de leerteambegeleider.

Ben je benieuwd naar de kosten voor de opleiding Logistics Management? In de collegegeldmeter bereken je eenvoudig hoeveel collegegeld je betaalt.

Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 400 tot € 700 kwijt.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Om door te stromen naar het tweede jaar moet je minimaal 45 van de 60 studiepunten van de propedeuse halen in het eerste jaar. Haal je dit niet, dan moet je stoppen met deze studie aan de HU.

In de studiegidsexterne link vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de studiegids.

Waarom Logistics Management studeren bij de HU?

 • Praktijkgericht leren

  Leren en werken gaan in deze opleiding samen. Wat je leert in de theorie, pas je meteen toe in de praktijk. Bijvoorbeeld door praktijkcases en praktijkleren (stages).

 • Persoonlijke begeleiding

  Tijdens de hele opleiding word je begeleid door docenten van de HU en coaches uit het bedrijfsleven. Je leert het vak dus uit de praktijk.

 • Toekomstbestendige opleiding

  De nieuwste maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verwerken we continu in onze opleiding. Onze partners uit het werkveld denken en werken mee aan actueel onderwijs. Zo ben jij klaar voor je logistieke carrière.

Heb je nog vragen?