Na de opleiding

Na je opleiding kun je lesgeven als leraar Techniek in de onder-bouw van het voortgezet onderwijs en in varianten van techniek-onderwijs in de bovenbouw, zoals technologie en toepassing. Je kunt je bovendien specialiseren en een bekwaamheidserkenning halen in Media, Vormgeving en ICT (MVI) en Informatietechnologie voor de theoretische leerweg (ITgt). Je bent tevens bevoegd voor het mbo, hoewel de opleiding gericht is op techniek in de breedte.

Na de opleiding Techniek tweedegraads: voorbeeld van een praktijkles

Wat kan ik worden met Leraar Techniek tweedegraads?

Je geeft Techniek in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zoals het vak Techniek, het Leergebied Mens & Natuur, Onderzoek & Ontwerpen. En in enkele varianten van techniekonderwijs in de bovenbouw van het vmbo, zoals Technologie en Toepassing.

Je geeft techniek in het beroepsonderwijs mits je daarvoor de specialisatie MVI hebt gevolgd (vmbo). Je bent met dit diploma bevoegd om in het mbo/BVE les te geven, maar de opleiding richt zich op algemeen vormend techniekonderwijs.

Je kunt aan de slag bij

 • Middelbare scholen: vmbo, havo en vwo
 • Beroepsonderwijs: bovenbouw vmbo, mbo, BVE
 • Instellingen voor volwassenenonderwijs
Na de opleiding Techniek tweedegraads: voorbeeld van een praktijkles

  Doorstuderen na je diploma?

  Je hoeft na je opleiding niet meteen aan de slag, je kunt ook doorstuderen. Je kunt bijvoorbeeld een master doen.

  Werkruimte studenten

  Interesse in de bachelor Leraar Techniek tweedegraads?

  Heb je nog vragen?