Tijdens de opleiding

Je studeert voor Leraar of Tolk NGT/NL. Tijdens de opleiding leer je niet alleen de beroepsvaardigheden, maar ook een compleet nieuwe taal. Daarnaast maak je uitgebreid kennis met de dovengemeenschap en de dovencultuur, en ontwikkel je jouw professionele identiteit.

Het leren van Nederlandse Gebarentaal is deels te vergelijken met het leren van een andere vreemde taal. Je leert de grammatica en vloeiend gebaren. De Nederlandse Gebarentaal is een visueel-ruimtelijke taal en geen gesproken taal, dat vraagt extra inspaning. Veel oefenen dus, ook buiten school met je medestudenten, en met dove en horende gebarentalige mensen zelf. Daarnaast verdiep je je in de dovengemeenschap en -cultuur. Ook werk je aan de benodigde vaardigheden en je persoonlijke ontwikkeling om straks als een volleerde professional aan de slag te gaan. Heel praktijkgericht.

Inhoud van de opleiding gebarentaal

Je begint je opleiding met het leggen van een stevige basis wat betreft Nederlandse Gebarentaal en dovencultuur. Je verdiept je ook in de beroepspraktijk. Vervolgens kies je, na een grondige oriëntatie – een afstudeerrichting Leraar of Tolk NGT/NL. Voor de afstudeerrichting Leraar horen onderwijskunde en vakdidactiek tot het lesprogramma. Bij de afstudeerrichting Tolk hoort bijvoorbeeld tolkvaardigheden tot jouw lessenpakket. 

In ons onderwijs komen de nieuwste inzichten aan bod, doordat je les krijgt van docenten die zelf ook onderzoek doen of werken in het werkveld.

De opleiding is flexibel ingericht. Er is oog voor verschillende profielen en taalachtergronden van studenten. Als je al bepaalde kennis hebt van NGT of andere vaardigheden binnen de opleiding, dan is het mogelijk om je opleiding te versnellen. Je kan in zekere zin het tempo van je studie zelf sturen.

Tijdens de hele opleiding zit je in een leerteam met enkele studiegenoten en een begeleider. Met deze begeleider bespreek je jouw beginsituatie, je ontwikkeling en eventuele uitdagingen die je tijdens je studie tegenkomt.

Je wordt steeds beter in Nederlandse Gebarentaal en Nederlands en verdiept je verder in de lesstof over hoe je leraar NGT of tolk kan worden. Daarnaast leer je steeds meer over de Dovencultuur.

Je hebt de dovenwereld leren kennen en gaat nu meer vakinhoudelijk aan de slag. Er is ook vrije keuzeruimte. Je kunt dan bijvoorbeeld een minor volgen om je kennis te verbreden of te verdiepen.

In het vierde studiejaar begin je met afstuderen. Je schrijft ook een eindscriptie.

Tijdens de afstudeerfase ga je onder begeleiding veel in de beroepspraktijk aan de slag. Naast het verder ontwikkelen van je kerntaken als docent of tolk, ga je aan de slag met het maken van een beroepsproduct. Dat kan in de vorm van een advies, fabricaat of ontwerp. Hiermee werk je aan het verbeteren van de beroepspraktijk en/of jouw eigen handelen daarin.

Meer weten over deze opleiding?

Centrale plek in je opleiding wordt gevormd door je leerteam. Wekelijks kom je met een kleine groep medestudenten en een begeleider bij elkaar om je ontwikkeling te bespreken en je plan bij te stellen. Vanuit je leerteam volg je het onderwijs: taallessen (NGT en voor de tolken ook NL), Deaf Studies en werkplaatsen gericht op je beroep.

In de werkplaatsen en bijeenkomsten krijg je vanuit verschillende perspectieven feedback op je taken en vorderingen. In het leerteam kijk je regelmatig naar je ontwikkeling in het beroep. Je legt de feedback vast in je portfolio. Ben je zover om een volgend niveau aan te kunnen, dan dien je je portfolio in bij de besliscommissie. Die beoordeelt je dossier. Bij goedkeuring mag je verder in het volgende niveau.

Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU-honourstraject. Kies een volledig programma of kom zelf met een idee. Met het HU-honourstraject heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Je betaalt collegegeld. Ben je benieuwd wat jij aan collegegeld betaalt? Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt.

Meer weten? Kijk op de pagina Collegegeld en betalen.

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een dringend studieadvies. Je kunt het advies gebruiken om door te stromen in de opleiding óf om te stoppen met de opleiding.

In de studiegidsexterne link vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de studiegids.

Waarom Gebarentaal studeren bij de HU?

 • Uniek in Nederland

  De opleiding leraar Nederlandse gebarentaal (NGT)/Tolk NGT is uniek in Nederland en kun je alleen aan Hogeschool Utrecht volgen.

 • Flexibel studeren

  De opleiding is toekomstbestendig en flexibel, je kunt het tempo van je studie zelf sturen.

 • De praktijk in

  De opleiding is praktijkgericht. Je gaat al snel zelf aan de slag, zowel binnen de opleiding als in het werkveld.

 • Kleinschalig

  De opleiding is kleinschalig. Het is een plek waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Er is veel contact. Studenten helpen elkaar en er worden leuke dingen door de studievereniging georganiseerd.  

Interesse in de bachelor Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tolk NGT?

Heb je nog vragen?