Tijdens de opleiding

Leraar word je vooral door ervaring op te doen. Daarom loop je vanaf je eerste jaar stage. Daarnaast volg je vakken op de HU pabo waarin je alles leert over lesgeven aan kinderen.

Inhoud van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

In je eerste jaar leer en ervaar je wat het is om leerkracht in het basisonderwijs te zijn.

Eerste periode

Je start het jaar met vakken die je helpen om goed les te geven in de bovenbouw van de basisschool (groep 5-8).

In de eerste helft van het jaar krijg je vakken die ook op de basisschool op het rooster staan zoals: taal, rekenen, ICT & mediagebruik, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, levensbeschouwelijk onderwijs) en kunstvakken (drama, muziek en beeldende vorming). Tijdens de lessen leer je vooral hoe je kinderen goed onderwijs geeft. Zo leer je bij het vak Rekenen hoe je een goede rekenles aan kinderen geeft en bij het vak Geschiedenis hoe je goed geschiedenisonderwijs organiseert.

Vanaf de start van de opleiding loop je stage in de bovenbouw op een basisschool (één dag per week en één week per blok). Je kunt dus meteen ervaringen opdoen met wat je hebt geleerd.

Tweede periode

In de tweede helft van het jaar loop je stage in een onderbouwgroep (groep 1-4). 

Op de opleiding krijg je dan vakken zoals: ontwikkelingspsychologie, pedagogisch handelen, taal, rekenen, bewegingsonderwijs, kunstvakken. Tijdens de vakken staat het lesgeven aan het jongere kind centraal. Er is bijvoorbeeld aandacht voor beginnende geletterdheid en interactief voorlezen bij het vak Taal en je leert hoe je kinderen kunt leren mikken bij het vak Bewegingsonderwijs.

In het tweede groei je in je rol als leraar. Na het eerste jaar kun je lessen geven vanuit de verschillende vakgebieden. In jaar 2 leer je hoe je die vakgebieden geïntegreerd kunt aanbieden aan het jongere kind (door werken met hoeken en/of thema’s) en het oudere kind (door het werken met thema’s en projecten). Daarnaast leer je hoe je rekening kunt houden met de verschillende kinderen in je klas door je onderwijs gedifferentieerd aan te bieden.

Veel vakgebieden uit jaar 1 komen weer aan bod zodat je je verder kunt verdiepen en verbreden. In je stage ga je aan de slag om een dagdeel (een ochtend of middag) les te geven.

In het derde jaar krijg je steeds meer oog voor de verschillen tussen leerlingen: wat houdt hen bezig, wat hebben ze nodig? Het accent van de opleiding verschuift van ‘Wat betekent lesgeven voor mij?’ naar ‘Wat kunnen mijn lessen voor anderen betekenen?’ Verder krijg je in jaar 3 meer zicht op onderwijs als onderdeel van de samenleving; welke maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt onderwijs hierin? 

Het accent van leren op de opleiding verschuift naar leren op de praktijkplek, derdejaars studenten lopen twee dagen stage per week. In het derde jaar kan je bepalen in welke groep of bouw je het hele jaar stage wil lopen. Na het behalen van je diploma ben je overigens wel bevoegd om in alle groepen van het primair onderwijs les te geven. 

Het derde jaar geeft meer vrijheid om invulling te geven aan de opdrachten, passend bij je eigen ontwikkeling en stagegroep. 

De begeleiding in jaar 3 is in leerteams en meer gestuurd vanuit de vragen van studenten. Gezamenlijk verken je wat jij belangrijk vindt als leerkracht en werk je aan een onderzoekende houding. 

In jaar 4 heb je een half jaar vrije keuzeruimte, die je kunt invullen met één van de vele minoren die de HU aanbiedt. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een stage in het buitenland, kinderen leren bewegen of musiceren, gebarentaal leren of je verdiepen in menselijk gedrag. Kijk voor alle minoren op minors.hu.nl.

In je afstudeerperiode werk je toe naar een periode van vijf weken waarin je zelf de groepsverantwoordelijkheid hebt voor je eigen stagegroep. In een eindassessment laat je zien hoe je je hebt ontwikkeld in je professionele handelen en je professionele identiteit (jouw drijfveren, kwaliteiten en visie op onderwijs).

Trekt werken in het primair onderwijs je aan? Dan kan je na je opleiding Pedagogiek in anderhalf jaar je pabo-diploma halen. Je moet dan in jaar 2 en 3 stage lopen in het primair onderwijs, en in jaar 3 ook de minor ‘Oriëntatie op het primair onderwijs’ volgen. Als je de dubbele bachelor Pedagogiek en Pabo volgt, ben je na ongeveer 5,5 jaar in het bezit van twee bachelordiploma’s.
 • 40%Praktijk
 • 60%Theorie

Contact

15
uur per week
 • 75%individueel werk
 • 25%Groepswerk

Zelfstudie

20
uur per week

  Meer weten over deze opleiding?

  Tijdens de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) krijg je te maken met de volgende lesvormen:

  • Hoorcolleges
  • Werkcolleges
  • Projectgroepen
  • Stage
  • Simulatie
  • Vaardigheidstrainingen
  • Overleggen en gesprekken

  Er zijn verschillende soorten toetsen: schriftelijke tentamens, opdrachten en portfolio’s. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht.

  Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU-honourstraject. Je kunt kiezen voor een volledig programma of je komt zelf met een idee. Met dit honourstraject heb je straks echt een streepje voor op de arbeidsmarkt. 

  Aan het begin van je opleiding leer je je studieloopbaanbegeleider kennen. Met deze begeleider bespreek je je voortgang en eventuele studieproblemen.

  Je betaalt collegegeld. Ben je benieuwd wat jij aan collegegeld betaalt? Zie binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht.

  Meer weten? Kijk op de pagina Collegegeld en betalen.

  Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een dringend studieadvies. Je kunt het advies gebruiken om door te stromen in de opleiding óf om te stoppen met de opleiding.

  Je vindt alle belangrijke informatie over je opleiding in de studiegidsexterne link. Denk aan de lesprogramma’s en de studieonderdelen. Ook vind je hier alle regelingen en afspraken.

  Waarom pabo studeren bij de HU?

  • Veel keuze uit stageplekken

   De HU pabo heeft veel contacten met verschillende soorten scholen in de regio. Je kunt dus in aanraking komen met verschillende type scholen.

  • Prettige sfeer

   Veel studenten kiezen voor de HU vanwege de prettige sfeer. De kleinschalige opzet met klassen van maximaal 26 studenten, zorgt voor laagdrempelig en persoonlijk contact.

  • Veel aandacht voor pedagogiek

   De pabo besteedt veel aandacht aan de pedagogische en maatschappelijke kant van het leraarschap. We werken samen met andere HU-opleidingen, zoals Pedagogiek en Social Work.

  Josje van der Pas, student Leraar Basisonderwijs (pabo) voltijd

  "De leerkracht van de groep begeleidt me in het voorbereiden van de lessen en geeft feedback op mijn lessen. Hij kan mij heel veel leren van het vak!"

  Josje van der Pas Student
  Mara Heijmen, student leraar basisonderwijs (pabo)

  "Waar ik ook elke keer weer van geniet zijn de eindeloze verhalen die kinderen met je willen delen en tekeningen met teksten als: 'Voor de liefste juf!'"

  Mara Heijmen Student HU Amersfoort

  Heb je nog vragen?