Tijdens de opleiding

In de sportklas volg je de reguliere opleiding leraar basis-onderwijs met extra aandacht en tijd voor sport, bewegen en gezondheid. Je leert hoe je leuke gymlessen in de gymzaal voorbereidt, organiseert, uitvoert en evalueert. Daarnaast leer je hoe je bewegingsonderwijs op andere manieren en plaatsen kunt inzetten. Bijvoorbeeld op het schoolplein.

Inhoud van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) - SPORTKLAS

Je oriënteert je vooral op bewegen en bewegingsonderwijs. Je krijgt, naast de reguliere uren van de pabo, elke week les in de gymzaal. Je leert over bewegen op eigen niveau, over hoe je bewegingsonderwijs geeft aan kleuters en hoe je bewegingsactiviteiten op het schoolplein uitvoert met kinderen. Je sluit het jaar af met het organiseren van een sportdag voor groep 1 tot en met 4. Dit doe je samen met medestudenten.

In het tweede jaar bouwen we voort op de ervaringen uit het eerste jaar. Je hebt iedere week les in de gymzaal, leert nieuwe activiteiten en ontwikkelt je verder in het geven van bewegingsonderwijs aan kleuters. Je leert wat je kunt doen met beweegtussendoortjes, welbevinden van kinderen en welke dingen jij belangrijk vindt in het bewegingsonderwijs. Tijdens een werkweek in Brugge ga je hiermee aan de slag. Je leert ook hoe je bewegings-onderwijs koppelt aan het ontwikkelen van een gezonde levensstijl voor kinderen. Je sluit het jaar af met het organiseren en uitvoeren van een sportdag voor kinderen van groep 5 tot en met 8.

Je gaat daadwerkelijk gymles geven aan groep 3 tot en met 8. Je leert hoe je deze lessen voorbereidt, organiseert, uitvoert en evalueert. Je loopt stage bij een vakleerkracht bewegingsonderwijs op de stageschool waar je ook je reguliere stage in de klas loopt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan EHBO en bouw je voort op de inhoud van jaar 1 en 2.

In je afstudeerjaar start je met de minor Bewegingsonderwijs, waarmee je de opleiding voor de extra bevoegdheid bewegingsonderwijs afrondt. We sluiten de sportklas af met een Winterweek in Oostenrijk. Het tweede half jaar staat in het teken van je afstudeerstage in de klas.

 • 40%Praktijk
 • 60%Theorie

Contact

15
uur per week
 • 75%individueel werk
 • 25%Groepswerk

Zelfstudie

20
uur per week
  Studie in cijfers

  Meer weten over deze opleiding?

  Tijdens de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) krijg je te maken met de volgende lesvormen:

  • Hoorcolleges
  • Werkcolleges
  • Projectgroepen
  • Stage
  • Simulatie
  • Vaardigheidstrainingen
  • Overleggen en gesprekken

  Er zijn verschillende soorten toetsen: schriftelijke tentamens, opdrachten en portfolio’s. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht.

  Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU-honourstraject. Kies een volledig programma of kom zelf met een idee. Met het HU-honourstraject heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt.

  Aan het begin van je opleiding leer je je studieloopbaanbegeleider kennen. Met deze begeleider bespreek je je voortgang en eventuele studieproblemen.

  Je betaalt wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Om voor wettelijk collegegeld in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Ben je benieuwd wat jij aan wettelijk collegegeld betaalt? Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Reken daarnaast ook op een extra bedrag voor Outdoor, boeken en andere lesmaterialen.

  Meer weten? Kijk op de pagina Collegegeld en betalen.

  Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een dringend studieadvies. Je kunt het advies krijgen om door te stromen naar het tweede jaar óf om te stoppen met de opleiding.

  In de studiegidsexterne link vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de studiegids.

  Neem dan direct contact op met een van onze docenten bewegingsonderwijs: Marco van Soest (marco.vansoest@hu.nl) of Jeanet Visser (jeanet.visser@hu.nl of 06-81195563).

  Waarom pabo sportklas studeren bij de HU?

  • Veel keuze uit stageplekken

   De opleiding heeft veel contacten met verschillende soorten scholen in de regio. Je kunt dus in aanraking komen met verschillende type scholen.

  • Je bent extra aantrekkelijk

   Met je pabo diploma én je bevoegdheid om gymles te geven, ben je straks nog aantrekkelijker als meester of juf.

  • Sporten, gezondheid en bewegen

   Je beweegt lekker veel tijdens je studie, en kunt als juf of meester je klas straks alles bijbrengen over gezondheid.

  Heb je nog vragen?