Toelating

Je kunt starten met de opleiding Fysiotherapie als je een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) hebt. Ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je een toelatingstoets doen. Verder moet je je uiterlijk 15 januari hebben aangemeld en de selectieprocedure succesvol doorlopen hebben.

Instroomeisen Fysiotherapie

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

E&M Direct toelaatbaar
N&T Direct toelaatbaar
N&G Direct toelaatbaar
C&M Direct toelaatbaar

Je kunt starten met de opleiding Fysiotherapie aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4), zoals mbo Sport en Bewegen of CIOS. 

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het 21+ toelatingsonderzoek haalt. 

Je kunt de opleiding Fysiotherapie ook als deeltijdopleiding volgen.

numerus fixus: Selectieprocedure

Elk jaar kan een maximum aantal studenten beginnen aan de opleiding Fysiotherapie. Dit heet numerus fixus (NF). Je mag je niet bij twee hogescholen tegelijk aanmelden voor de opleiding Fysiotherapie, tenzij een van beide geen NF heeft. Je kunt je dus voor Fysiotherapie bij de HU aanmelden en bij een hogeschool waar Fysiotherapie geen NF heeft. De opleiding selecteert studenten op basis van vooraf bepaalde criteria en de aanmeldingsprocedure bestaat uit verschillende fases. Hieronder lees je waar deze fases uit bestaan en in welke periode ze worden afgenomen.

De ervaring van afgelopen jaren leert dat als je de onderdelen doorloopt binnen de gestelde tijd, de kans aanzienlijk is dat je een opleidingsplaats krijgt aangeboden. Indien je niet meteen een opleidingsplaats krijgt aangeboden kan dit op een later moment alsnog gebeuren doordat er altijd weer studenten met een opleidingsplaats afvallen.

Je meldt je aan via Studielink. Na de sluitingsdatum ontvang je een bevestiging van je aanmelding.

De proefstudeermiddagen vinden plaats op 29 november, 13 december 2023, 10 en 31 januari en 7 februari 2024.

Let op! Indien je je gaat aanmelden voor de studie Fysiotherapie is deelname aan een proefstudeerdag een verplicht onderdeel van de totale selectieprocedure. Meld je dus bijtijds aan!

Programma proefstudeermiddag

12.30 - 13.00 uur Ontvangst
13.00 - 14.00 uur Fysiotherapie bij aandoeningen van de hersenen / uitleg decentrale selectie / ruimte om vragen te stellen
14.00 - 15.00 uur  Trainingsleer en motorisch leren of
Anatomie en musculo skeletale aandoeningen
15.00 - 15.30 uur  Pauze en rondleiding door het gebouw.
15.30 - 16.30 uur  Trainingsleer en motorisch leren of
Anatomie en musculo skeletale aandoeningen

Deze fase bestaat uit onderstaande onderdelen. Deze doorloop je thuis tussen 22 januari en 13 februari 2024 op een moment dat het jou uitkomt:

 • Je vult een digitale vragenlijst in.
 • Je bekijkt een webcollege over het beroep en over de studie Fysiotherapie.
 • Je beantwoordt vragen over de webcolleges.
 • Als je extra toetstijd nodig hebt voor de afsluitende toets van Fase 2, dien je hiervoor een aanvraag in (na 13 februari 2024 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen).

Tijdens deze fase bestudeer je thuis:

 • een webcollege over het hart en de bloedsomloop en anatomie van de enkel;
 • twee Engelstalige artikelen over dezelfde onderwerpen;
 • een artikel over trainingsleer.

Tijdens deze dag maak je bij de opleiding een digitale kennistoets over het webcollege en de artikelen die je hebt gelezen.

Nadat je de verschillende fases hebt doorlopen, krijg je op 15 april 2024 via Studielink je rangnummer toegestuurd. Op de numerus fixus pagina vind je vanaf eind april 2024 een barometer die wekelijks aangepast wordt. Met deze barometer kun je zelf inschatten hoe groot de kans is dat je een plaats bij de HU aangeboden krijgt. Binnen twee weken nadat je het rangordenummer hebt gekregen, ontvang je via de mail een onderbouwing van het rangordenummer dat je hebt gekregen. Mocht je op de datum waarop je een uitnodiging voor een fase mag verwachten niets hebben ontvangen, dan heb je vanaf de dag daarna 24 uur de tijd om dit te melden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd invullen en aanleveren van de gevraagde gegevens. Heb je hier vragen over? Stuur dan een mail naar selectiedecentraal.fysiotherapie@hu.nl.

Als je wordt geplaatst voor het studiejaar 2024-2025, krijg je voor je studie begint bericht of je in aanmerking komt voor een specifieke groep binnen de vierjarige opleiding. Dit hangt af van de voorkeur die je hebt opgegeven.

Overige informatie over selectieprocedure

Je krijgt je rangnummer via Studielink. Het nummer wordt bepaald op basis van je totaalscore bij de decentrale selectie. Hoe hoger je score is, hoe beter je rangnummer. En met een laag rangnummer heb je meer kans op toelating. Het is heel erg belangrijk dat je aan alle onderdelen van de selectieprocedure deelneemt: dit is een voorwaarde om een rangnummer te krijgen. Ben je door bijzondere omstandigheden verhinderd? Neem dan direct contact op met de opleiding.

De punten worden als volgt berekend:

 

Instrument

 

Maximale score 

Weging 

Fase 1  Toets over webcollege beroepsbeeld 10  20% 
Fase 1  Toets over webcollege opleiding  10  20% 
Fase 2  Toets over webcolleges en artikelen hart/bloedsomloop, enkel en trainingsleer  10  60% 
Totaal      100% 

Toelichting

De uitslag van beide toetsen wordt uitgedrukt in een percentage.

 • De onderdelen hebben een verschillende weging (zie schema).

Toelichting op de gehanteerde selectiecriteria

 • analytisch vermogen;
 • reflectieve vaardigheden;
 • Nederlandse en Engelse taalvaardigheid;
 • motivatie en ambitie;
 • nauwkeurigheid

In de digitale vragenlijst die invult tijdens Fase 1 kun je een doelgroep aangeven.

Binnen de opleiding zijn er, naast de reguliere groepen, nog twee specifieke groepen. Er is namelijk een topsportklas en een klas voor studenten die de mbo-opleiding Sport en Bewegen of CIOS hebben afgerond.

Topsporter

Ben je topsporter? De opleiding Fysiotherapie biedt faciliteiten om de studie te combineren met topsport. Denk bijvoorbeeld aan een aangepast lesrooster en aan specifieke studieloopbaanbegeleiding. We hanteren voor topsporters dezelfde indeling als NOC*NSF. Dit betekent dat je topsporter bent als je internationaal op de hoogste niveaus (E(J)K´s, W(J)K´s en Olympische Spelen) je sport beoefent en een NOC/NSF topsportstatus hebt. Als je op nationaal niveau presteert, in Jong Oranje zit of beschouwd wordt als aanstormend talent, kun je ook onder de topsportregeling vallen. Dit bekijken we per student. Naast dat je moet voldoen aan bovenstaande criteria, moet je ook de reguliere selectieprocedure doorlopen.

Mbo-student Sport en Bewegen of CIOS

Als je een mbo-diploma niveau 4 van de opleiding Sport en Bewegen of CIOS hebt, kom je in aanmerking voor de mbo-klas. De studenten in deze klas volgen hetzelfde onderwijs als alle andere studenten. Je kunt kiezen voor deze klas als je het als een meerwaarde ziet om in de klas te zitten met studenten die dezelfde vooropleiding hebben gevolgd. De selectie gebeurt op basis van je resultaat bij de selectieprocedure.

Geïnteresseerd in een specifieke groep?

Tijdens de selectieprocedure, die op 22 januari 2024 van start gaat, kun je een voorkeur opgeven voor de topsportklas, de mbo- klas of een reguliere klas. Als je een voorkeur opgeeft voor een specifieke groep en je komt hiervoor niet in aanmerking (bijv. door overinschrijving), kun je alsnog in aanmerking komen voor plaatsing in een (gewone) reguliere groep. Dit gebeurt op basis van de resultaten die je in de selectieprocedure haalt.

Met kennis van biologie vergroot je de kans om succesvol en zonder studievertraging je propedeuse te halen. Een goed boek om je biologiekennis bij te spijkeren of op te frissen is:

 • BVJ (Biologie Voor Jou).
 • Handboek HAVO 4 (ISBN 9 789020 871302); relevante thema's: 1, 4 en 6.
 • Handboek HAVO 5 (ISBN 9 789020 872002); relevante thema’s: 1, 4, 5, 6 en 7.

Heb je nog vragen?