HUgenotenprijs voor student en opleidingsmanager HU

26-08-2016

Opleidingsmanager Jeroen Berendsen en vierdejaarsstudent Rens de Groot kregen op donderdag 25 augustus de HUgenotenprijs uitgereikt voor hun inspanningen voor Hogeschool Utrecht. De uitreiking was onderdeel van de feestelijke opening van het collegejaar 2016-2017.

De winnaars van de HUgenotenprijzen 2016

De prijzen werden namens het College van Bestuur uitgereikt door collegelid Tineke Zweed. “Het is terecht dat jullie deze hoogste vorm van waardering van onze hogeschool krijgen, en wij vinden het heel belangrijk publiekelijk onze waardering te laten blijken”, zo sprak zij de volle zaal toe.

Jeroen Berendsen

De eerste prijswinnaar, Jeroen Berendsen, startte bij de HU als docent bedrijfseconomie. Inmiddels is hij opleidingsmanager deeltijd bij de Faculteit Economie & Management. "Jeroen is een people-manager. Hij weet samenwerkingen tot stand te brengen die mensen inspireren en verder brengen”, aldus Tineke Zweed. “Jeroen is vernieuwend in zijn aanpak van onderwijsinnovatie en zet met zijn team stevige resultaten neer. Hij past hierbij nieuwe werkvormen toe als learning teams, assessments en blended werkvormen. Onder leiding van Jeroen biedt de HU een uniek en innovatief programma aan deeltijdopleidingen, met een flexibel aanbod, over grenzen van faculteiten heen, dat sterk inspeelt op de vragen in de markt. Zijn expertise en bevlogenheid dragen bij aan veel ontwikkelingen binnen en buiten de HU.” Jeroen Berendsen: “Het is een grote eer om deze onderscheiding te krijgen. Ik heb de ruimte gekregen ambities te creëren en te realiseren, en daarvoor dank ik de hogeschool en mijn collega’s.”

Rens de Groot

Rens de Groot, vierdejaarsstudent Chemische Technologie, zet zich naast zijn studie met gedrevenheid en toewijding in voor de studentparticipatie en medezeggenschap op Hogeschool Utrecht (HU). Zo zat hij in het bestuur van de Vereniging Medezeggenschap Utrechtse Studenten (MUST) en het dagelijks bestuur van de Hogeschoolraad (HSR), en vervulde hij vele functies binnen de studievereniging Uranymus. De vele contacten die hij zo opdeed, zet hij in om het studentenperspectief in de verschillende ontwikkelingen in te brengen. “Rens is een goed voorbeeld van een medevormgever van onze kennisorganisatie. Veel van zijn inzichten, ideeën en opmerkingen zijn geland, op diverse plekken in de organisatie”, aldus Tineke Zweed.

De prijs

De HUgenotenprijs wordt jaarlijks door het College van Bestuur van de HU uitgereikt aan een ‘HUgenoot’: een docent, medewerker of student die op inspirerende, creatieve en betrokken wijze een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de hogeschool. De prijs werd voor het eerst uitgereikt tijdens de jaaropening van 2009. Hij bestaat uit een zoutkristal in een dasspeld of ketting. Kunstenaar Willem Noyons heeft deze speciaal voor de HU ontworpen: “Zoutmoleculen kunnen oplossen en weer uitkristalliseren in een nieuwe vorm, eindeloos nieuwe verbindingen vormend. Zout is kostbaar, smaakversterkend en kwaliteitsverhogend.”

Bekijk de video’s van HUgenoot Jeroen Berendsen en HUgenoot Rens de Groot.