Zij-instromer-in-beroep: een gesprekstool

Zij-instromers zijn onmisbaar. Zij hebben een belangrijk aandeel in de oplossing voor het grote lerarentekort. Een passende en structurele begeleiding van de zij-instromer is cruciaal. Ter ondersteuning van deze begeleiding is een gesprekstool voor docenten, opleiders en begeleiders ontwikkeld.

Zij-instromers-in-beroep hebben een belangrijk aandeel in de oplossing voor het grote lerarentekort. Deze groep hoogopgeleide aanstaande leraren begint meteen met lesgeven en volgt tegelijkertijd een programma aan de lerarenopleiding. Zij-instromers ervaren dit leertraject door de combinatie van werk, opleiding en privéleven als bijzonder zwaar. Een passende en structurele begeleiding van de zij-instromer, waarbij ook oog is voor vitaliteit en werkplezier, is cruciaal om onnodige en voortijdige uitval te voorkomen. Daarbij is het noodzakelijk om de begeleiding vanuit school en lerarenopleiding goed af te stemmen en die de zij-instromer op maat aan te bieden. Inzicht in wat een zij-instromer-in-beroep daadwerkelijk nodig heeft en in wát een zij-instromer aan meerwaarde voor de schoolorganisatie meebrengt, is hierbij essentieel.  

Doel

Het lectoraat Werken in Onderwijs wordt regelmatig gevraagd om met praktijkonderzoek maatvoering in de begeleiding en afstemming tussen school en opleiding te ondersteunen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn gebundeld in een gesprekstool voor docenten, opleiders en begeleiders. Deze tool kan een gesprek ondersteunen en inzicht geven in hoe de begeleiding van zij-instromers op school en in samenwerking met de lerarenopleiding is vormgegeven en hoe deze begeleiding mogelijk verder te optimaliseren is.  

Resultaten

  • De gesprekstool "Hoe geven we vorm aan de begeleiding van zij-instromers-in-beroep?" (hieronder te downloaden)
  • Begeleidende tekst met achtergrondinformatie en geraadpleegde (wetenschappelijke) literatuur (hieronder te downloaden)

Looptijd

06 januari 2024 - 06 januari 2025

Advies voor het gebruik van de gesprekstool

  • Het gesprek kan met collega’s en opleiders worden gevoerd.
  • Reserveer tijd om met elkaar in gesprek te gaan.
  • Gebruik de horizontaal gedrukte thema’s en de vetgedrukte vragen (1 t/m 6) als basis.
  • Knip de gekantelde verdiepingssuggesties los van elkaar langs de stippellijn.
  • Start het gesprek door de vetgedrukte vraag bovenaan het thema aan elkaar te stellen. 
  • Gebruik de suggesties om het gesprek te verdiepen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Tamar Tas

Tamar Tas

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs