Van zijinstromer in het beroep tot en met starter

Vanwege het lerarentekort wordt volop gebruik gemaakt van de inzet van zijinstromers in het beroep (ZiB). Het leertraject is bedoeld als een maatwerktraject dat aansluit bij de kennis en ervaring van de zijinstromer. Verschillende onderzoeken laten echter zien dat er nog onvoldoende maatwerk geboden wordt en de scholing en werkpraktijk onvoldoende op elkaar afgestemd zijn.

In dit project wordt bij één bestuur in het primair onderwijs én bij twee lerarenopleidingen onderzocht wat goed gaat en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. Onderzocht wordt in hoeverre het leertraject van de zijinstromer is afgestemd op diens leerbehoefte, en hoe het staat met de aansluiting van het onderwijs op de hogeschool op de werkpraktijk van de zijinstromer.

Doel

Doel van dit project is om het leertraject van zijinstromers te optimaliseren in zowel de fase tot certificering, als in de inductiefase. We willen dat de zijinstromer een doorgaande ontwikkelingslijn ervaart en dat zijinstromers behouden blijven voor het onderwijs.

Resultaten

  • Een op maat leertraject voor zijinstromers waarin praktijk en opleiding optimaal op elkaar afgestemd zijn;
  • Begeleiding die zorgdraagt voor een doorgaande ontwikkeling van de zijinstromer tot en met de inductiefase;
  • Behoud van kwalitatief goede zijinstromers voor het onderwijs.

Looptijd

01 november 2022 - 01 november 2024

"Ik krijg les in jeugdliteratuur, maar heb behoefte aan klassenmanagement"

Een zijinstromer

Aanpak

Voor zowel de opleidingsfase als de inductiefase brengen we de bestaande opleidings- en begeleidingsstructuren van de twee lerarenopleidingen en de deelnemende scholen in kaart. Dit gebeurt via documentanalyse en interviews met zijinstroomcoördinatoren. Door middel van vragenlijsten en focusinterviews met schoolopleiders en zijinstromers wordt gekeken wat goede praktijken en verbeterpunten zijn in het traject tot certificering, en tijdens de inductiefase. Verbeteringen worden uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld.

Relevantie

Het grote lerarentekort bedreigt de kwaliteit van het onderwijs. Zijinstromers in het beroep worden als oplossing gezien om het tekort terug te dringen. Zijinstromers hebben de volle verantwoordelijkheid voor een groep kinderen terwijl ze het vak nog aan het leren zijn. Het opleiden van zijinstromers in een traject waarin opleiding en praktijk goed zijn gestroomlijnd, om ze op die manier vitaal te behouden voor het onderwijs, is van wezenlijk belang.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Katholieke Scholenstichting Utrechtexterne link (KSU). Het is een samenwerking in de driehoek van praktijk, opleiding en onderzoek. De volgende partijen participeren: KSU, Lectoraat Werken in Onderwijs van de HU, Lectoraat Samen Opleiden en Professionaliserenexterne link van de Marnix Academie, de Pabo externe linkvan de HU en de Paboexterne link van de Marnix Academie.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Tamar Tas

Tamar Tas

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs