Tamar Tas

Tamar Tas

Onderzoeker
Dr. T.F. Tas (Tamar) is senior onderzoeker op het gebied van het opleiden en professionaliseren van leraren en docenten.

Als lid van lectoraat Werken in Onderwijs doet zij doet onderzoek ter ondersteuning van de lerarenopleidingen voor primair- en voortgezet onderwijs. Haar focus ligt op het verhogen van de kwaliteit van lesgeven, het verbinden van de initiële opleiding met de inductiefase en de kwaliteit van de opleiding van zijinstromers-in-beroep.

Tamar schreef haar dissertatie (2020) over het proces van leren lesgeven en het opleiden en professionaliseren van opleiders (op instituut en school). Ze heeft uitgebreide ervaring als docent, groepsleerkracht en lerarenopleider in po en vo. Zij was jarenlang werkzaam als supervisor, leerteambegeleider en trainer van schoolteams en lerarenopleiders.

PublicatiesProjecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Tamar Tas

Tamar Tas

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs