Wiskunde voor toekomstige ingenieurs: van theorie naar toepassing

Studenten in overleg
Bron: Some Rights Reserved - Brian J. Matis - 2010

Het werkveld van de ingenieur verandert snel door technologische ontwikkelingen en digitalisering van de wereld. Wiskunde is een essentieel onderdeel van het ingenieurspalet. In dit project inventariseren we wat de jonge ingenieur nodig heeft aan techno-mathematische vaardigheden (bijv. het interpreteren en communiceren van uitkomsten) en hoe kan het onderwijs aansluiten.

Doel

Een veranderende werkveld verwacht van de jonge ingenieur andere techno-mathematische vaardigheden, bijvoorbeeld computational thinking. Het huidige wiskunde onderwijs sluit onvoldoende aan op deze behoeftes. Het betrekken van het werkveld in de ontwikkeling en de uitvoer van wiskunde onderwijs kan dit realiseren.

Looptijd

03 juni 2022 - 30 juni 2024

Aanpak

Door gesprekken met het huidige werkveld worden de behoeftes geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt het onderwijs aangepast. In de nieuwe cursus wordt wiskundige kennis toegepast in praktijkproblemen die worden aangedragen door alumni van de opleiding.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Kees Hoogland
  • Lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Lonneke Boels
  Lonneke Boels
  • Waarnemend lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Tim Idzenga | onderzoeker | lectoraat Microsysteemtechnologie
  Tim Idzenga
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Smart Systems for Healthy Living, Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Tim Idzenga | onderzoeker | lectoraat Microsysteemtechnologie

Tim Idzenga

 • Docent-onderzoeker
 • Lectoraten: Smart Systems for Healthy Living, Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals