Gecijferdheid in de praktijk

Veel Europese burgers ontberen de cijfervaardigheden om volledig en zelfstandig deel te nemen aan onze samenleving, die doordrongen is van technologie, statistiek en cijfers. Zij worden over het hoofd gezien voor bepaalde banen en vanwege de overvloed aan nummergerelateerde zaken, lopen ze in hun dagelijkse leven aan tegen allerlei problemen. Daarom is het essentieel dat er effectieve educatieve programma's worden ontwikkeld die aansluiten bij het dagelijks leven van volwassenen.
Numeracy in daily life

Doel

Het doel van dit project is om de gecijferdheid van burgers te vergroten door meer en betere gecijferdheidscursussen (of andere relevante educatieve programma's) voor volwassenen te ontwikkelen. Daarnaast zal het onderwerp onder de aandacht worden gebracht van onderwijzers, beleidsmakers en het brede publiek, zodat zij zich bewuster worden van de problemen rondom gecijferdheid.

Dit project is een vervolg op een eerder groot Erasmus+ onderzoeksprogramma: "Europees referentiekader gecijferdheid".

Resultaten

Tijdens dit project worden in ieder geval de volgende vier kennisproducten ontwikkeld:

 • Informatie- en bewustwordingsmaterialen
 • Onderwijs- en leermaterialen - voorbeelden
 • Op lokaal niveau: Materialen voor de ontwikkeling van professionals - voorbeelden
 • Whitepapers over wat werkt in gecijferdheidsonderwijs

Door deze informatiematerialen, whitepapers en leermaterialen beschikbaar te maken, zal het gecijferdheidsonderwijs voor volwassenen in Europa verbeterd worden en op die manier bijdragen aan het beleid dat de laaggecijferdheidsniveaus in Europese landen wil verhogen.

Looptijd

01 januari 2022 - 31 december 2024

"Effectieve gecijferdheidseducatie kan leiden tot meer maatschappelijke participatie en inclusie van volwassenen, en dus tot een sterkere Europese economie."

Lonneke Boels
Onderzoeker

Aanpak

We gebruiken een aanpak op meerdere niveaus voor het benaderen van leraren en vrijwilligers die betrokken zijn bij het geven van gecijferdheidscursussen, de opleiders die cursussen geven aan die leraren en vrijwilligers, en beleidsmakers en andere belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor het creëren van kansen voor zulke cursussen.

Dit project is gebaseerd op de overtuiging dat succesvolle educatieve gecijferdheidsactiviteiten voor volwassenen niet te vinden zijn in schoolboeken voor kinderen of in abstracte spreadsheets, maar direct gerelateerd zijn aan de werkelijkheid, behoeften en uitdagingen van volwassenen. Ons onderwijs moet verbonden zijn met de realiteit van de lerenden, een holistische benadering volgen (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden), en moet daarom ook leerlinggericht zijn. We zullen volwassenen moeten begeleiden in hun gecijferde omgeving door authentiek materiaal vanuit real-life-situaties te gebruiken, te werken aan bewustwording van succesvol gedrag, (cijfervaardigheids)thema's als gezondheid of financiën te bespreken en ook door een kritisch en verstandig gebruik van tools te ondersteunen.

Impact

Zowel de cursussen en programma's zelf die in dit project worden ontwikkeld als de internationale inzichten over hoe ze het beste kunnen worden ontwikkeld, kunnen het dagelijks leven van Europese burgers verbeteren en actief burgerschap, gezinsleven, sociaal leven en kansen op werk bevorderen. Ze kunnen ook de zorgen over de toekomstige economische ontwikkeling van Europese landen en hun snelle digitalisering en technologisering verminderen.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Lonneke Boels
  Lonneke Boels
  • Waarnemend lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Rosa Alberto
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Tina Dulam | docent onderzoeker | lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals
  Tina Dulam
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Kees Hoogland
  • Lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Samenwerking met kennispartners

BFI-OÖ, Linz (Oostenrijk), University of Limerick (Ierland), University of Barcelona (Spanje), Asturia (België), IAL FVG (Italië), Innova Frontiers (Griekenland), Tekirdag PDNE (Turkije), Društvo DISORA (Slovenië), Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (Polen), ALPES (Frankrijk and verschillende lokale trainigsinitiatieven. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lonneke Boels

Lonneke Boels

 • Waarnemend lector
 • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals