Kees is actief in onderwijs in rekenen, wiskunde en gecijferdheid in voorschoolse educatie, po, vo, mbo en volwasseneneducatie. Zijn fascinatie is hoe individuen handelen en beslissen bij het oplossen van kwantitatieve problemen in het dagelijkse leven: “numeracy as social practice”.

Kees heeft zuivere wiskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft daarna gewerkt als docent wiskunde, eerste- en tweedegraadslerarenopleider (Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam), schoolboekauteur en eindredacteur (Moderne Wiskunde en ffLerenRekenen), nascholer, coach, adviseur en directeur-bestuurder van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Daarnaast heeft hij als internationaal consultant en projectleider gewerkt in onder andere Indonesië en Zuid-Afrika.

"Rekenen en gecijferdheid dienen gezien worden als een 'social practice'"

Kees is hogeschoolhoofddocent en onderzoeker. Hij is projectleider van het Erasmus+ project “Common European Numeracy project” om te komen tot een gemeenschappelijk referentiekader gecijferdheid als essentiële competentie voor burgers in de 21e eeuw.

Expertises

 • Didactiek rekenen en wiskunde
 • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • Voortgezet onderwijs

Publicaties

 • Ensuring usability Reflections on a Dutch mathematics reform project for students aged 12–16
  • Kees Hoogland
  • Lectoraat: Wiskundig en analytisch vermogen van professionals
  • Boek
  • 2020
 • Rekenen, wiskunde en statistiek in het HU-onderwijs Versterking van het wiskundig en analytisch vermogen van de professional
  • Marieke Bor-de Vries, Kees Hoogland
  • Lectoraat: Wiskundig en analytisch vermogen van professionals
  • Rapport
  • 2020
 • Initiating a Common European Numeracy Framework
  • Kees Hoogland, Marlies Auer, Javier Diez-Palomar, Niamh O'Meara, Mieke van Groenestijn
  • Lectoraat: Wiskundig en analytisch vermogen van professionals
  • Lezing
  • 2019

Projecten

Nieuws

Nieuw HU-onderzoek in de strijd tegen laaggecijferdheid

Medio januari start Hogeschool Utrecht een nieuw Erasmus+ project met als doel laaggecijferdheid onder volwassenen te helpen terugdringen.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kees Hoogland

 • Lector
 • Lectoraat: Wiskundig en analytisch vermogen van professionals