Kees is actief in onderwijs in rekenen, wiskunde en gecijferdheid in voorschoolse educatie, po, vo, mbo, hbo en volwasseneneducatie. Zijn fascinatie is hoe individuen handelen en beslissen bij het oplossen van kwantitatieve problemen in het dagelijkse leven: “numeracy as social practice”.

Kees heeft wiskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft daarna gewerkt als docent wiskunde, eerste- en tweedegraadslerarenopleider (Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam), schoolboekauteur en eindredacteur (Moderne Wiskunde en ffLerenRekenen), nascholer, coach, adviseur en directeur-bestuurder van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Daarnaast heeft hij als internationaal consultant en projectleider gewerkt in onder andere Indonesië en Zuid-Afrika.

"Rekenen en gecijferdheid dienen gezien worden als een 'social practice'"

Kees is lector van het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals. Hij is projectleider van het Erasmus+ project “Common European Numeracy Framework” om te komen tot een gemeenschappelijk referentiekader gecijferdheid als essentiële competentie voor burgers en beroepsbeoefenaren in de 21e eeuw.

Expertises

  • Ontwikkelingen in onderwijs in rekenen, wiskunde, statistiek en gecijferdheid
  • 21e-eeuwse doelen voor rekenen, wiskunde, statistiek en gecijferdheid
  • Gebruik van rekenen, wiskunde, statistiek en gecijferdheid in burgerschap en beroep

Publicaties


Projecten

In de media

Openbare les Kees Hoogland

Kees Hoogland gaf 2 juni 2021 de openbare les 'De Mathematisering van de Samenleving' voor zijn lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals.

Kijk hier de online uitzending terug

Nieuws

Nieuw HU-onderzoek in de strijd tegen laaggecijferdheid

Medio januari start Hogeschool Utrecht een nieuw Erasmus+ project met als doel laaggecijferdheid onder volwassenen te helpen terugdringen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kees Hoogland

  • Lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals