Werken op afstand in het sociaal domein

Het online werken heeft door de huidige COVID-19 crisis een enorme vlucht genomen. De Hogeschool Utrecht onderzoekt hoe professionals en cliënten in verschillende delen van het sociale domein werken op afstand ervaren. 

 

Doel

Met dit project wordt inzicht geven in ervaringen en aandachtspunten voor werken op afstand. Door de ervaringen van professionals en cliënten in verschillende delen van het sociale domein naast elkaar te zetten, kunnen uitspraken worden gedaan over het type dienstverlening waarbij werken op afstand meer aandacht behoeft. 

"Werken op afstand is een blijvend verschijnsel"

Susanne Tonnon
Onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso

Resultaten

In de eerste resultaten ziet men een vermindering van reistijd en reiskosten. Doordat cliënten niet naar de betreffende instelling toe hoeven, rapporteren zij ook een vermindering van stigma. Er zijn echter ook nadelen: hulpverleners noemen dat empathie tonen en spiegelen lastiger is in een virtuele omgeving. Uiteindelijk levert dit project het volgende op:

  • Overzicht van de literatuur over werken op afstand
  • Vergelijkende beschrijving van ervaringen met werken op afstand in verschillende delen van het sociaal domein
  • Aanbevelingen over hoe werken op afstand optimaal kan worden ingericht

Looptijd

01 november 2020 - 01 mei 2021

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek en een enquête. De literatuur over het thema ‘Werken met cliënten op afstand’ wordt doorzocht naar knelpunten die kunnen optreden bij online werken, evenals oplossingen.

In enquête wordt bij verschillende beroepsgroepen binnen het sociaal domein en hun cliënten uitgezet. In de enquête wordt gevraagd naar o.a. positieve en minder positieve ervaringen met het werken op afstand, wat eventuele barrières zijn en hoe deze opgelost zouden kunnen worden. Ook wordt gevraagd welk effect online werken heeft op de samenwerkingsrelatie tussen professional en cliënt.

Relevantie

Werkers en beleidsmedewerkers in het sociaal domein krijgen inzicht in de uitdagingen en kansen waarmee online werken gepaard gaat. Door ervaringen in verschillende beroepsgroepen binnen het sociaal domein naast elkaar te zetten, zien (beleidsmede)werkers welke soorten ondersteuning meer of minder geschikt zijn voor online werken en waar behoefte is aan extra randvoorwaarden. 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Voor dit onderzoek bundelen we de krachten uit verschillende lectoraten. Het onderzoek is gebaseerd op het onderzoek ‘Werken op afstand: Online Werken in een Justitieel Kader’ van het lectoraat Werken in Justitieel Kader. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Susanne Tonnon | Senior Onderzoeker | Schulden en Incasso

Susanne Tonnon

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Schulden en Incasso