Werken op afstand: online werken in het gedwongen kader

Het online werken heeft door de huidige COVID-19 crisis een enorme vlucht genomen. Er is nog weinig bekend over online werken in het gedwongen kader. Hoe ervaren reclasseringswerkers en cliënten het contact in een online omgeving? Lukt het hen om met digitale middelen een werkalliantie tot stand te brengen en te onderhouden?

Doel

  • Overzicht bieden van de (inter)nationale literatuur over het online werken met cliënten in het gedwongen kader;
  • Inventariseren van praktische ervaringen van reclasseringswerkers en cliënten met online werken;
  • Verzamelen van best practices in online werken, inclusief een overzicht van de technische middelen die hierbij kunnen worden ingezet;
  • Opleveren van heldere do’s en don’ts in het online werken met reclasseringscliënten.
 

"Op afstand zijn cliënten soms openhartiger dan in een face-to-face gesprek op kantoor. Want face-to-face is soms ook te veel ‘in your face’. "

René Poort, strategisch adviseur Reclassering Nederland 

Resultaten

Dit onderzoek zal inzicht geven in de voor- en nadelen van online werken in de reclassering. Werkt het bij alle typen cliënten en in alle fasen van het reclasseringstraject? 

Looptijd

01 september 2020 - 01 mei 2021

Aanpak

  • Literatuurstudie
  • Enquête onder adviseurs, toezichthouders, werkmeesters en cliënten
  • Focusgroepen onder reclasseringswerkers en cliënten 
  • Lagerhuisdebat met voor- en tegenstanders van online werken
 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Onderzoeker Renee Henskens

Renée Henskens

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader