Onderzoeker Renee Henskens

Renée Henskens

Onderzoeker
Dr. Renée Henskens is sinds oktober 2018 als senior-onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Ze is een praktijkgericht onderzoeker met een grote belangstelling voor kwetsbare mensen die zich in de marge van de samenleving bevinden. In 2004 promoveerde zij op de effecten van een bemoeizorgprogramma voor dakloze crackverslaafden.

Werken in het forensische sociale domein is weerbarstig. Renée’s ambitie is om samen met professionals en cliënten te onderzoeken hoe de praktijk kan worden verbeterd door wetenschappelijke kennis, professionele expertise en cliëntervaringen met elkaar te verbinden. Eerder was Renée werkzaam bij het Trimbos-instituut en Reclassering Nederland. Renée heeft onderzoekservaring in de langdurige ggz, het gevangeniswezen en is mede-ontwikkelaar van de justitiële interventies CoVa, CoVa-plus, Leefstijl 24/7 en i-Respect.

In het lectoraat is Renée projectleider van diverse onderzoeksprojecten. Hierin neemt zij graag een deel van het uitvoerend werk voor haar rekening. Verder is zij is een dag in de week docent bij de masteropleiding Forensisch Sociale Professional (MFSP). 

Expertises: 

  • Praktijkgericht onderzoek
  • Kwalitatief onderzoek onder moeilijk bereikbare doelgroepen
  • Ontwikkeling van cognitief gedragsmatige interventies 
 

 

 


Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Onderzoeker Renee Henskens

Renée Henskens

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader