Vivienne de Vogel

Lector

Vivienne de Vogel is psychologe en sinds 2017 lector Werken in Justitieel Kader bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI). Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar Forensische zorg aan de Universiteit Maastricht en werkt zij als onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten. 

Vivienne richt haar onderzoek op verdere verbetering van de kwaliteit van forensische zorg op gebied van risicotaxatie, het werk van zorgprofessionals en continuïteit in de zorg. Ze publiceert regelmatig over haar werk, bijvoorbeeld het boek Geweld door vrouwen- Motieven en verklaringen, bestemd voor een breed publiek. Ook ontwikkelde ze risicotaxatie-instrumenten. 

"Verbeteren van continuïteit in de justitiële keten is essentieel om terugval te voorkomen"

Vivienne is een veelgevraagd spreker en lid van diverse commissies en besturen, zowel in Nederland als internationaal. Zo is ze lid van de programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en actief bij het Expertise Centrum Forensische Psychiatrie (EFP). Verder is ze wetenschappelijk adviseur Adviescollege verloftoetsing TBS (AVT).

Expertises

  • Continuïteit in de keten
  • Forensische zorg
  • Genderverschillen in forensische domein

 

Publicaties


Projecten

In de media

Bijzonder hoogleraar Forensische Zorg 

Op 1 september 2021 is dr. Vivienne de Vogel gestart als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Forensische zorg bij de Faculteit van ‘Psychology and Neuroscience’ bij de Universiteit Maastricht.  

Lees het artikel

Nieuws

Vogel & Bosker

'We moeten forensisch sociaal werker beter toerusten voor complex vak'

Het werk van forensisch sociale professionals, zoals reclasseringswerkers, casemanagers in de gevangenis en sociotherapeuten in de forensische zorg, is de laatste jaren complexer en zwaarder geworden. Dat komt doordat steeds meer van hun cliënten kampen met zware en meervoudige problematiek.


Wil je samenwerken of heb je een vraag?