Vivienne de Vogel

Lector

Vivienne de Vogel is psychologe en sinds maart 2017 lector Werken in Justitieel Kader bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI). Daarnaast werkt zij als onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten (DFZS). Haar onderzoek richt zich op (continuïteit in) de forensische zorg. 

Vivienne publiceerde over haar werk meer dan 100 artikelen en hoofdstukken in boeken, waaronder het boek Geweld door vrouwen- Motieven en verklaringen, bestemd voor een breed publiek. Ook ontwikkelde ze diverse risicotaxatie-instrumenten. Ze is vooral geïnteresseerd in onderzoek dat van direct belang is voor de praktijk. 

"Verbeteren van continuïteit in de justitiële keten is essentieel om terugval te voorkomen"

Vivienne is een veelgevraagd spreker en lid van diverse commissies en besturen, zowel in Nederland als internationaal. Zo is ze lid van de programmaraad van het Expertise Centrum Forensische Psychiatrie en van het programma Kwaliteit Forensische Zorg. Per 1 juli '20 is ze benoemd tot wetenschappelijk adviseur Adviescollege verloftoetsing TBS en per 1 september '21 gestart als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Forensische zorg bij de Faculteit van ‘Psychology and Neuroscience’ bij de Universiteit Maastricht.  

Expertises

  • Continuïteit in de keten
  • Forensische zorg
  • Genderverschillen in forensische domein

 

Publicaties

Projecten

In de media

Bijzonder hoogleraar Forensische Zorg 

Op 1 september 2021 is dr. Vivienne de Vogel gestart als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Forensische zorg bij de Faculteit van ‘Psychology and Neuroscience’ bij de Universiteit Maastricht.  

Lees het artikel

Nieuws

Vogel & Bosker

'We moeten forensisch sociaal werker beter toerusten voor complex vak'

Het werk van forensisch sociale professionals, zoals reclasseringswerkers, casemanagers in de gevangenis en sociotherapeuten in de forensische zorg, is de laatste jaren complexer en zwaarder geworden. Dat komt doordat steeds meer van hun cliënten kampen met zware en meervoudige problematiek.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?