Annelies Sturm | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Annelies Sturm

Promovendus

Annelies Sturm is onderzoeker bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader en hogeschooldocent bij de opleiding Social Work en de master Forensische Sociale Professional. Opgeleid als psycholoog en maatschappelijk werker is ze geïnteresseerd in de effectiviteit van de hulpverleningsrelatie. Haar drijfveer ligt in het ontdekken van de werkzame ingrediënten voor goede begeleiding als maatschappelijk werker met jongeren en volwassenen.

In 2006 is zij overgestapt van het uitvoerende werk als maatschappelijk werker naar Hogeschool Utrecht en kwam daar in aanraking met het onderzoek van Anneke Menger naar de relatie als werkzame factor in het reclasseringstoezicht. Voor het onderzoeksprogramma Werkalliantie in het Gedwongen Kader heeft Annelies Sturm een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop werkers een werkalliantie aangaan bij het reclasseringstoezicht.

Vanaf 1 september 2015 is zij gestart met haar promotieonderzoek met als onderwerp de ontwikkeling van de werkalliantie tijdens het reclasseringstoezicht. Het doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in het beïnvloedingsproces tussen de professional en de cliënt gedurende het toezicht.

Expertises

  • Reclasseringstoezicht
  • Werkalliantie

 


Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Annelies Sturm | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Annelies Sturm

  • Promovendus
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader