Versterken van onderzoek op de HU met Open Science

Op onderzoek moet je kunnen bouwen. Open Science is een wereldwijde beweging om onderzoek transparanter, betrouwbaarder, toegankelijker en inclusiever te maken. Deze transitie vindt ook in Nederland plaats, zoals vastgelegd in het Nationaal Programma Open Science. Dit project ontwikkelt Open Science bij Hogeschool Utrecht.

Doel

Het project heeft als doel om de mogelijkheden en drempels voor Open Science bij de HU in beeld te krijgen, bekendheid over en draagvlak voor Open Science te vergroten, en waar mogelijk trainingen en tools voor het uitvoeren van Open Science aan te bieden.

Resultaten

  • Bekendheid genereren over Open Science binnen de HU
  • Samenwerking op het gebied van Open Science met de HU bibliotheek, de universiteitsbibliotheek en de Open Science community Utrecht 
  • Een Open Science training gericht op onderzoekers binnen de HU
  • Een handreiking voor onderzoekers over eenvoudig toe te passen Open Science methoden

Looptijd

01 september 2022 - 31 augustus 2023

Aanpak

Een werkgroep bestaande uit onderzoekers van het kenniscentrum sociale innovatie en medewerkers van de HU bibliotheek geeft richting aan het project.

Impact

Het nationaal programma Open Science, onder andere ondertekend door de Vereniging Hogescholen, had als doel om in 2020 volledig open access te publiceren, en in 2030 wetenschappelijke kennis vrij toegankelijk en bruikbaar te maken, met een controleerbare, hoge kwaliteit. Om dat te verwezenlijken moet er nog veel gebeuren.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Daan Ornée

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader