Simona Karbouniaris

Docent-onderzoeker

Dr. Simona Karbouniaris (1980) is sinds 2006 werkzaam voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie en deed divers wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek naar cliëntgerichte en herstelgerichte zorg- en welzijnspraktijken.

Zij is opgeleid als sociaal werker met specialisatie Dans en Beweging en behaalde haar Master of Science in sociale interventies. Zij heeft een hart voor de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder vanuit cliëntperspectief.

In 2023 is zij gepromoveerd op de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid in samenwerking met LUMC, Windesheim en vier zorginstellingen. 
Momenteel begeleidt Simona diverse intervisiegroepen voor ggz professionals die gebruik willen maken van eigen ervaringskennis. Daarnaast is zij bezig met de opstart van post-doc onderzoek ten behoeve van trauma sensitieve zorg.

Expertises

  • Ervaringsdeskundigheid
  • Trauma
  • Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

"Professionals die eigen ervaringskennis met (relationeel) trauma en ontwrichting hebben, weten feilloos aan te sluiten bij cliënten."


Publicaties


Projecten

Nieuws

surrealistisch beeld van een man met één oog

Onbenut kapitaal

Terwijl steeds meer mensen worden opgeleid om hun ervaringen met psychisch lijden en herstel in te zetten om anderen te helpen, wordt het zorgprofessionals juist afgeleerd om open te zijn over hun persoonlijke verleden. “Er bestaan hardnekkige misvattingen over de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid.”

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Simona Karbouniaris

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning