Sinds Sascha ten behoeve van haar afstuderen (SPH) in 2011 onderzoek deed voor het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning over de Best Practice Unit is zij werkzaam voor het lectoraat. Eerst als junioronderzoeker naast haar werk als ambulant begeleider bij Humanitas DMH en sinds 2015 jaar als docent –onderzoeker.

Sascha is actief betrokken geweest in onderzoeken binnen Wmo-werkplaats Utrecht rondom vrijwillige inzet, de transitie en transformatie van zorg en community support. Haar expertise en affiniteit ligt in de verstandelijk gehandicapten sector en in het onderwijs is zij dan ook betrokken als docent bij het keuzeprogramma rondom die sector.

Mede door haar masteronderzoek dat zich richt op de inzet van ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking is haar doel om studenten, docenten, onderzoekers en professionals te stimuleren deze belangrijke bron van kennis te waarderen en te benutten.

Expertises

  • Participatie, zorg en ondersteuning
  • Verstandelijk gehandicaptenzorg
  • Wmo-werkplaats

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Sascha van Gijzel | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Sascha van Gijzel

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning